Uzupełnieniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za produkt jest ubezpieczenie kosztów wycofania produktu z rynku. Może zdarzyć się bowiem tak, że wykrycie niebezpiecznej wadliwości towaru nastąpi po jego wprowadzeniu do obrotu (zarówno przez producenta jak i inny, zewnętrzny organ zajmujący się kontrolą bezpieczeństwa produktów). Aby uniknąć następstw związanych z wyrządzeniem przez produkt szkody, należy wycofać go z rynku. Proces wycofania polegać może nie tylko na faktycznym ściągnięciu produktów z hurtowni i sklepów, lecz także na towarzyszącym mu przeprowadzeniu akcji informacyjnej w mediach (mającej na celu ostrzeżenie nabywców wadliwego towaru przed konsekwencjami związanymi z jego użytkowaniem). Koniecznością jest także bardzo często utylizacja zebranego z rynku towaru (dotyczy to zwłaszcza firm z sektora spożywczego i farmaceutycznego). Koszty tego typu działań, do których poniesienia zobowiązana jest firma, nie znajdują pokrycia w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za produkt. Dopiero zawarcie ubezpieczenia kosztów wycofania produkt z rynku pozwala na otrzymanie od zakładu ubezpieczeń rekompensaty poczynionych w tym celu wydatków. Im większa skala produkcji i szerszy zakres terytorialny prowadzonej dystrybucji towarów, tym wyższe koszty ściągnięcia wadliwych produktów z rynku. Zawarcie odpowiedniego ubezpieczenia w tym zakresie, pozwala na zachowanie ciągłości działalności i utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa.