Informujemy, że skargi i reklamacje dotyczące naszej działalności należy przesyłać na adres mailowy:

reklamacje@maxima-fides.pl

W celu rozpatrzenia Państwa zgłoszeń,  prosimy o zawarcie w treści wiadomości:

  • danych podmiotu zgłaszającego
  • opisu przedmiotu reklamacji
  • adresu do korespondencji zwrotnej .

Informujemy, iż zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, broker ubezpieczeniowy udziela odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania.  W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni broker ubezpieczeniowy zastosuje się do treści art. 16 ust. 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń i :

– wyjaśni przyczynę opóźnienia;

– wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy

– określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Nierozpatrzenie reklamacji w wyznaczonym ustawowo lub przedłużonym terminie będzie równoznaczne z rozpatrzeniem reklamacji zgodnie z wolą klienta.