Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
KRS 0000047653
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Działalność
Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r.
o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. 2017, poz. 2486 ze zm.)

Zezwolenie
Spółka posiada zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej nr 220/97 wydane w dniu 20.10.1997 r. przez Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń, nr wpisu do rejestru brokerów KNF 00000295/U

Zarząd
Prezes Zarządu – dr Katarzyna Pastusiak
Wiceprezes Zarządu – Adam Lewandowski
Wiceprezes Zarządu – Magdalena Wojtczak

Zespół
Czynności brokerskie wykonują osoby posiadające ustawowe uprawnienia do ich wykonywania tzn. zdany egzamin państwowy przed KNF.

Dział ubezpieczeń majątkowych małego i średniego biznesu
Dział ubezpieczeń majątkowych podmiotów prawa handlowego w Łodzi
I Dział ubezpieczeń majątkowych jednostek sektora finansów publicznych
II Dział ubezpieczeń majątkowych jednostek sektora finansów publicznych
III Dział ubezpieczeń majątkowych jednostek sektora finansów publicznych
Dział ubezpieczeń majątkowych w Warszawie
Dział ubezpieczeń na życie
Dział administrowania szkodami i dochodzenia roszeń
Radca prawny
Dział administracji, księgowości i rozliczeń

REGON
471628890
NIP
727-22-70-042

Kapitał zakładowy 552 800 zł

Siedziba
Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides Sp. z o.o.
ul. Gdańska 91
90-613 Łódź

Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
KRS 0000047653
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Działalność
Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r.
o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. nr 124, poz. 1154 ze zm.)

Zezwolenie
Spółka posiada zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej nr 220/97 wydane w dniu 20.10.1997 r. przez Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń, nr wpisu do rejestru brokerów KNF 00000295/U

Zarząd
Prezes Zarządu - Małgorzata Hynek-Lewandowska
Wiceprezes Zarządu - dr Katarzyna Pastusiak
Wiceprezes Zarządu - Adam Lewandowski

Zespół
Czynności brokerskie wykonują osoby posiadające ustawowe uprawnienia do ich wykonywania tzn. zdany egzamin państwowy przed KNF.

Dział ubezpieczeń majątkowych małego i średniego biznesu
Dział ubezpieczeń majątkowych podmiotów prawa handlowego w Łodzi
I Dział ubezpieczeń majątkowych jednostek sektora finansów publicznych
II Dział ubezpieczeń majątkowych jednostek sektora finansów publicznych
Dział ubezpieczeń majątkowych w Warszawie
Dział ubezpieczeń na życie
Dział administrowania szkodami i dochodzenia roszeń
Radca prawny
Dział administracji, księgowości i rozliczeń

REGON
471628890
NIP
727-22-70-042
Rachunek bankowy

Kredyt Bank S.A. II Oddział w Łodzi 57 1500 1546 1215 4007 0763 0000
Kapitał zakładowy 552 800 zł

Siedziba
Biuro Brokerów Maxima Fides Sp. z o.o.
ul. Gdańska 91
90-613 Łódź