Wypadki przy pracy mogą zdarzyć się w każdym przedsiębiorstwie, natomiast ich skutki finansowe, które obciążą pracodawcę mogą być bardzo wysokie. Posiadanie przez pracodawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pozwala przenieść na zakład ubezpieczeń odpowiedzialność za wypłatę odszkodowania w przypadku, gdy zostanie zgłoszone roszczenie przez poszkodowanego pracownika.
BBU Maxima Fides pomaga pracodawcom przy skonstruowaniu umowy ubezpieczenia ich odpowiedzialności cywilnej, tak by suma gwarancyjna była odpowiednia do ponoszonego ryzyka, a zakresem ubezpieczenia były objęte wszystkie możliwe sytuacje, które skutkować mogą odpowiedzialnością odszkodowawczą względem zatrudnionych osób (a także wykonujących określone zadania praktykantów, stażystów, wolontariuszy oraz innych osób zaangażowanych w działalność firmy).