Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides obsługuje kilkuset Klientów instytucjonalnych i indywidualnych z całej Polski.
Majątek znajdujący się pod ochroną naszych programów ubezpieczeniowych:

  • ponad 40.000.000.000
  • ponad 5.000 pojazdów

Ubezpieczenia osobowe:

  • ponad 200.000 osób korzysta z ochrony w ramach przygotowanych przez nas programów ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń zdrowotnych, emerytalnych oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków

Likwidacja szkód:

  • ponad 10.000 szkód rocznie administrujemy w imieniu naszych Klientów
  • ponad 20.000.000 zł to roczna wartość wypłacanych odszkodowań