Największym kapitałem Biura Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides są bez wątpienia pracownicy. Przykładamy ogromną wagę do ich rozwoju, szkolenia i doskonalenia zawodowego, wiedząc, iż przełoży się to na jakość prowadzonych działań.

Każdej przyjętej do naszego biura osobie gwarantujemy pracę w niezwykle dynamicznym i doświadczonym zespole, który nie tylko świetnie motywuje do pracy, ale także nakłania do ciągłego rozwoju. Bardzo zależy nam na dobrej atmosferze i zapewnieniu równowagi między życiem zawodowym i prywatnym.

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu, zapraszamy do przesłania życiorysu zawodowego (CV) pod adres: praca@maxima-fides.pl

Jednocześnie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


Przesyłając dokumenty aplikacyjne, prosimy o zamieszczenie w nich poniższej zgody:

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BBU Maxima Fides Sp. z o.o.,  zawartych w przesyłanych dokumentach aplikacyjnych, w tym mojego wizerunku na potrzeby procesu rekrutacji, na który aplikuję. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.

W przypadku chęci wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach, prosimy o zamieszczenie w przesłanych dokumentach także następującej zgody:

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BBU Maxima Fides Sp. z o.o., zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w tym mojego wizerunku na potrzeby przyszłych rekrutacji. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY:

Administratorem Danych Osobowych jest BBU Maxima Fides Sp. z o.o. przy ul. Gdańskiej 91, 90-613 Łódź, e-mail: sekretariat@maxima-fides.pl (zwana dalej Spółką). W spółce został powołany Administrator Bezpieczeństwa Informacji (po 25 maja 2018 r. zwanym Inspektorem Ochrony Danych) (adres korespondencyjny: Narbutta 22/23. 02-541 Warszawa, e-mail: iod@maxima-fides.pl). Dane osobowe gromadzone przy pomocy dokumentów aplikacyjnych/CV przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w celach związanych z uczestnictwem w procesie rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji dane osobowe będą przetwarzane w tych celach na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO. Dane osobowe podane przez kandydata związane z:

– uczestnictwem w wybranym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko;

– uczestnictwem w przyszłych procesach rekrutacyjnych będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego danych w tych celach. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do GIODO (po wejściu w życie RODO urząd ten zmieni nazwę na „Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych”), gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w zakresie wskazanym w dokumentach aplikacyjnych/CV jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych jest dobrowolne.