Łacińska sentencja maxima fides oznacza najwyższe zaufanie.

Działając pod nazwą Maxima Fides, mamy pełną świadomość, jak istotną rolę odgrywa zaufanie w relacjach łączących nas z partnerami biznesowymi. Zmiany ustrojowe w 1989 roku dały nam szansę podjęcia ryzyka i pracy w obszarze tak nowatorskim jak działalność brokerska. Jesteśmy dumni z tego, że sprostaliśmy temu zadaniu. Przez cały, ponad 20-letni, okres naszej działalności jesteśmy firmą, której zaufali właściciele i menedżerowie setek instytucji, przedsiębiorstw, jednostek administracji rządowej i samorządowej. Ponad 200 000 osób korzysta z ochrony w ramach przygotowanych przez nas programów ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń zdrowotnych, emerytalnych oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Naszym zadaniem jest nie tylko pomoc przy zawarciu umowy ubezpieczenia. Nasi klienci otrzymują dedykowany zespół brokerów do współpracy, szkolenia z dziedziny ubezpieczeń, audyt wykonany przez inżyniera ryzyka, a także wsparcie w procesie likwidacji szkód. Nasze doświadczenie zbudowaliśmy na wolumenie 10 000 szkód rocznie.

Szczególne wymagania naszych klientów są inspiracją do przygotowania wielu prekursorskich na rynku ubezpieczeniowym rozwiązań. Innowacyjne programy ubezpieczeniowe, których jesteśmy autorami odpowiadają potrzebom zarówno organizacji wielooddziałowych, jednostek specjalistycznych, a także jednostek samorządu terytorialnego.

Prawidłowe zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym oraz świadczenie usług brokerskich na najwyższym poziomie wymaga od nas nieustającego monitorowania rynku, ustawicznego procesu kształcenia się oraz doskonalenia jakości. Uzyskany certyfikat jakości ISO w zakresie działalności brokerskiej to dla nas nie tylko powód do dumy, lecz także zobowiązanie do ciągłej pracy nad jakością świadczonych usług.

Wynagrodzenie brokera nie obciąża klienta, zgodnie z europejskim standardem wypłacane jest przez wybrany przez klienta zakład ubezpieczeń. Wyznajemy zasadę transparentności naszego wynagrodzenia, przystępujemy do jego negocjacji po sfinalizowaniu umowy ubezpieczenia.