Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility) to idea, która od początku naszej działalności przyświeca misji firmy. Koncepcja ta mówi nie tylko o dobrowolnym uwzględnianiu interesów społecznych, ale także relacji z różnorodnymi grupami interesariuszy.

Zgodnie z ideą, inwestujemy więc w zasoby ludzkie, ochronę środowiska i relacje z interesariuszami. Tego rodzaju wydatki traktujemy jako inwestycję i swoistą formę innowacji dla naszej firmy.

Wszystkie przytoczone tutaj aspekty CSR są ściśle przestrzegane we wszystkich działaniach naszego Biura Brokerów Ubezpieczeniowych. Dokładamy wszelkich starań, by etyka naszej działalności stała zawsze na jak najwyższym poziomie, a misja naszej firmy nie uległa zmianie.