PPK – czym są Pracownicze Plany Kapitałowe i czemu mają służyć?

Pracownicze Plany Kapitałowe stanowią jeden z głównych filarów państwowej Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Co prawda firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników będą musiały wprowadzić PPK od 01.07.2019r., ale biorąc pod uwagę konieczność oszacowania kosztów związanych z wprowadzeniem PPK oraz uwzględnienie ich w budżecie firmy, prace przygotowawcze należy rozpocząć już pod koniec 2018r.

Podstawowy cel jaki mają zrealizować PPK to gromadzenie oszczędności przez cały okres aktywności zawodowej osób pracujących, co ma zwiększyć bezpieczeństwo ekonomiczne po przejściu na emeryturę. Środkami będą zarządzały wyznaczone instytucje finansowe wybrane przez Pracodawców w porozumieniu z przedstawicielami pracowników a comiesięczna składka będzie odprowadzana zarówno przez pracownika jak i pracodawcę. Kapitał ma być inwestowany w specjalnie stworzonych funduszach inwestycyjnego zdefiniowanego cyklu życia a możliwość wypłaty (poza sytuacją związaną z poważnym zachorowaniem lub chęcią zainwestowania środków w zakup mieszkania lub budowę domu) pojawi się dopiero po osiągnięciu 60 roku życia.

Każda osoba pracująca zostanie dołączona do systemu automatycznie i aby z niego wystąpić będzie musiała złożyć stosowne oświadczenie.

Oszczędzający będzie miał kontrolę nad wysokością odprowadzanej składki – określając jaki procent podstawy zechce odprowadzić na ubezpieczenie emerytalne z kwoty swojego wynagrodzenia. Jako dodatkową zachętę Państwo oferuje specjalne dopłaty „na start” w kwocie 250zł a za każdy rok uczestnictwa w PPK 240zł dopłaty rocznej.

Proponowane stawki wpłat na poczet PPK wyniosą:

 • 240zł – dopłata roczna (Państwo)
 • 1,5% – składka podstawowa (Pracodawca)
 • 2,5% – dobrowolna składka dodatkowa (Pracodawca)
 • 2% – składka podstawowa (Pracownik)
 • 2% – dobrowolna składka dodatkowa (Pracownik)

Środki mają być gromadzone na indywidualnych kontach i mieć charakter własności prywatnej uczestnika programu. Oznacza to, że środki będą dziedziczone jak również przekazywane wyznaczonej przez uczestnika osobie. Pracownik w dowolnym momencie będzie mógł wypłacić środki z PPK, jednak w przypadku takiej decyzji część jego środków pozostanie nadal w funduszu.

Koszt obsługi oszczędności na rachunku jest odgórnie określony i nie może przekroczyć 0,6% zgromadzonych aktywów – czyniąc na ten moment z PPK najtańszą formę oszczędzania na rynku.

Na co mogą Państwo liczyć wybierając współpracę z naszym biurem w zakresie PPK?

 • Dostęp do wieloletniego doświadczenia i wiedzy naszych pracowników o instytucjach finansowych prowadzących fundusze inwestycyjne
 • Pomoc w oszacowaniu kosztów niezbędnych do zabezpieczenia w ramach budżetu firmy
 • Zebranie i pełna analiza ofert instytucji finansowych, które będą prowadziły PPK
 • Wsparcie w trakcie rozmów z przedstawicielami załogi pracowników
 • Pomoc w akcji informacyjnej wśród pracowników
 • Będziemy do Państwa dyspozycji na każdym etapie trwania programu