Niespodziewane okoliczności mogą spowodować wystąpienie szkód, wyrządzonych osobom trzecim, za które będziemy zobowiązani ponieść pełną odpowiedzialność. Podobna okoliczność bardzo często wiąże się z koniecznością sfinansowania określonej szkody, powstałej na skutek naszego zaniedbania. W tym przypadku wyjątkowo pomocne będzie ubezpieczenie OC.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, to jeden z rodzajów ubezpieczenia majątkowego, które związane jest bezpośrednio z odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną w mieniu lub na osobie. Pierwszą należy rozumieć jako uszkodzenie lub zniszczenie nieruchomości czy rzeczy ruchomej. Druga natomiast, dotyczy uszczerbku na zdrowiu lub śmierci.

Podpisując umowę z ubezpieczycielem otrzymuje się gwarancję pokrycia ekonomicznych skutków wyrządzonej szkody. W tej kategorii znalazły się zarówno ubezpieczenia dobrowolne jak i obligatoryjne, wśród których najbardziej popularnym jest ubezpieczenie komunikacyjne. Obowiązkowe ubezpieczenie OC jest nie tylko dla kierowców, ale też dla niektórych grup zawodowych czy społecznych, m.in. adwokatów, brokerów ubezpieczeniowych czy zarządców nieruchomości.

 

Skontaktuj się z naszym specjalistą:

Maciej Tworkowski

42 636 64 98

MT_02