„Dobro Klienta jest naszym największym dobrem, a zaufanie,
jakim nas obdarzył, jest najwyższym zaufaniem”

Właśnie ta myśl od początku działania naszej Spółki przyświeca nam na każdym etapie działalności. Wysoka jakość naszych działań jest efektem nie tylko wieloletniego doświadczenia, ale również ogromnej pasji, która kieruje nami każdego dnia.

Jesteśmy jednym z pierwszych biur brokerów ubezpieczeniowych, który na polskim rynku przeprowadzał postępowanie przetargowe na udzielenie zamówienia publicznego w zakresie ubezpieczeń. Nasze biuro Maxima Fides Sp. Z.O.O. posiada wymagane ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokera ubezpieczeniowego. Łączna suma gwarancyjna tego rodzaju zabezpieczenia to w przypadku naszej firmy to 8 500 000 euro.

Każdy z naszych Klientów znajduje się pod opieką dedykowanego mu brokera, który jest do jego dyspozycji podczas całego okresu współpracy. Szczegóły proponowanej przez nas obsługi są ściśle dostosowywane do potrzeb i preferencji naszych Klientów.