Rola brokera nie kończy się w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia. Prawidłowa realizacja umowy, postępowanie w momencie zaistnienia szkody oraz odpowiedni obieg informacji pomiędzy stronami umowy ubezpieczenia a brokerem to także obszary, w których wspieramy naszych Klientów.

BBU Maxima Fides organizuje cykliczne bezpłatne szkolenia dla swoich Klientów dotyczące:

  • zawartych umów ubezpieczenia w zakresie interpretacji postanowień umowy ubezpieczenia oraz procedur jej obsługi,
  • postępowania w przypadku powstania szkód i procedur obowiązujących w tym zakresie,
  • narzędzi informatycznych wykorzystywanych w trakcie realizacji umowy ubezpieczenia,
  • działań prewencyjnych, podnoszących bezpieczeństwo w organizacji

Szkolenia eksperckie z zakresu ubezpieczeń dostosowane do potrzeb zarówno podmiotów prywatnych oraz instytucjonalnych:

  • specjalistyczne szkolenia przeznaczone dla związków branżowych, grup zawodowych, zarządów spółek i jednostek administracji publicznej,
  • wystąpienia na konferencjach naukowych, branżowych,
  • szkolenia informacyjne dotyczące nowych, dostępnych na rynku ubezpieczeniowym produktów i rozwiązań.