Współpraca z Biurem Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich, którzy oczekują wysokiej jakości, wieloletniego doświadczenia oraz autorskich rozwiązań ubezpieczeniowych.

Maxima Fides, ponieważ:

  • Od wielu lat mamy stabilną pozycję na rynku.
  • Gwarantujemy wysoką jakość usług.
  • Jesteśmy prekursorem wielu rozwiązań.
  • Posiadamy bogate doświadczenie w przygotowywaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przeprowadzaniu postępowania przetargowego – jako jedni z pierwszych w Polsce przeprowadziliśmy postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego w zakresie ubezpieczeń.
  • Każdy z naszych Klientów posiada specjalnie dedykowanego mu brokera, który kompleksowo zajmuje się jego obsługą. Tego rodzaju rozwiązanie umożliwia ciągły kontakt z brokerem, niezależnie od sytuacji, w której mogą się Państwo znaleźć.
  • W sposób ciągły podwyższamy swoje kwalifikacje. W latach 2009-2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności współfinansowanego z środków Unii Europejskiej zrealizowaliśmy 360 godzinny projekt szkoleniowy „Profesjonalny Broker – Program rozwoju Maxima Fides”, który obejmował wszystkich pracowników Biura.
  • Nasz wyspecjalizowany Zespół czuwa nad procesem związanym z likwidacją szkód i roszczeń oraz terminową wypłatą należnych odszkodowań.
  • Korzystamy z usług doradczych znanych i cenionych specjalistów w zakresie znajomości prawa, ustawy o prawie zamówień publicznych oraz oceny i zrządzania ryzykiem.

Dokładamy wszelkich starań, by świadczone przez nas usługi zawsze były indywidualnie dostosowywane do Państwa potrzeb i zasobów finansowych.