abstrakcja geometryczna_jasna

Długie lata naszego doświadczenia przejawiają się przede w sprawności działania oraz wysokich umiejętnościach naszego zespołu. Doskonale zdajemy sobie sprawę z rosnących wymagań rynku ubezpieczeń i nie przestajemy inwestować w coraz to nowe szkolenia oraz kursy.

Oferta naszego biura brokerów ubezpieczeniowych jest niezwykle szeroka. Specjalizujemy się bowiem nie tylko w doradztwie ubezpieczeniowym, ale także w uczestnictwie w przetargach, organizowaniu szkoleń czy administracji szkód.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty.


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

Administratorem danych osobowych jest BBU Maxima Fides Sp. z o.o. przy ul. Gdańskiej 91, 90-613 Łódź, e-mail: sekretariat@maxima-fides.pl (zwana dalej Spółką). W spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych, adres korespondencyjny: Narbutta 22/23. 02-541 Warszawa, e-mail: iod@maxima-fides.pl. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na potrzeby realizacji Umowy, w tym na potrzeby związane z rozliczeniem finansowym w związku z ewentualnymi roszczeniami, a także w celach kontaktowych i reklamacyjnych. Dane przetwarzane dla celów związanych z realizacją przedmiotu umowy w celach kontaktowych oraz w celach identyfikacyjnych będą przetwarzane przez czas trwania Umowy. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń będą przetwarzane przez okres 3 lat od zakończenia Umowy. Natomiast dane przetwarzane dla celów rozliczeń będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia roku obrotowego, w którym wystawiono ostatni dokument księgowy z tyt. realizacji umowy. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Osoba zainteresowana posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do GIODO (po wejściu w życie RODO urząd ten zmieni nazwę na „Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych”), gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w zakresie wskazanym w Umowie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji ww. celów.