Funkcjonariusz publiczny, z uwagi na swoją pozycję zawodową czy też określony rodzaj kompetencji, zgodnie z prawem karnym posiada szczególnie przywileje, w postaci ochrony prawnej. W przypadku jednak, kiedy pełnione przez niego obowiązki zawodowe będą narażały interesy osób trzecich, może ponieść surowe karę. Przed konsekwencjami, szczególnie materialnymi, niewłaściwego postępowania, może uchronić ubezpieczenie odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych.

Ten rodzaj ubezpieczenia należy do kategorii dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dotyczy on bezpośrednio osób, które działają w charakterze organu administracji publicznej (organy jednostek samorządu terytorialnego, wojewodowie, ministrowie, i inni), a także osób pełniących swoje obowiązki z upoważnienia organu administracji publicznej. Osoby te, zgodnie z Ustawą z dnia 20 stycznia 2011 r. zobowiązane są do ponoszenia odpowiedzialności majątkowej za podjęte decyzje czy też bezczynność w ich podejmowaniu.

Chcąc płynnie realizować obowiązki państwowe warto wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych, które ochroni przed ryzykiem finansowym związanym z realizowanym stanowiskiem pracy.