• Budowa programu ubezpieczeniowego
  • Doprowadzenie do zawarcia umów
  • Wdrożenie programu ubezpieczeniowego w środowisko organizacji
  • Prewencja ubezpieczeniowa
  • Serwis ubezpieczeniowy, bieżące wsparcie w kwestiach dotyczących ubezpieczeń
  • Kontrola terminów ekspiracji umów ubezpieczenia
  • Administrowanie szkodami
  • Szkolenia

Na czym polega usługa brokerska?


Rolą brokera jest zbudowanie programu ubezpieczeniowego adekwatnego do potrzeb Klienta i zapewniającego otrzymanie odszkodowania w przypadku zrealizowania się potencjalnych zagrożeń.


Broker dzięki specjalistycznej wiedzy o produktach ubezpieczeniowych funkcjonujących na runku, a także w oparciu o autorskie rozwiązania, konstruuje umowy ubezpieczenia w sposób odmienny od ogólnie obowiązujących wzorców, a każda zawarta za jego pośrednictwem umowa dopasowana jest do indywidualnych i zróżnicowanych potrzeb Klienta.


Zawarcie umowy ubezpieczenia poprzedzone jest analizą jak największej liczby ofert oraz przedstawieniem Klientowi rekomendacji uwzględniającej adekwatne warunki i optymalną cenę.


BBU Maxima Fides oferuje szereg usług brokerskich komplementarnych do zawieranych za naszym pośrednictwem umów ubezpieczenia. Wyróżnia to naszą obsługę brokerską na dynamicznie rozwijającym się rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego.