Nasz zespół

Osoby, które pracują w Biurze Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides są naszym największym kapitałem. Łączą one wysokie kwalifikacje z pasją i zaangażowaniem. W naszym zespole energia i dynamika młodości jest dopełniana przez wiedzę i wieloletnie doświadczenie. Ciągle podnoszenie kwalifikacji zespołu zapewnia przyjęty przez nas system regularnych szkoleń.

Wszystkie osoby wyznaczone do bezpośredniej współpracy z Klientami spełniają najwyższe standardy działań brokerskich oraz wymagania stawiane przez ustawę o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

Zarzad_02

 

 

Katarzyna Pastusiak
Prezes Zarządu

AL

Adam Lewandowski
Wiceprezes Zarządu

KP

Magdalena Wojtczak
Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Działu Ubezpieczeń Majątkowych

 

MWo

Agnieszka Wolska
Dyrektor Działu Ubezpieczeń na Życie i Majątkowych

 

RD

Rafał Domeradzki
Dyrektor Oddziału w Warszawie

 

AW

Magdalena Garczyńska
Dyrektor Działu Majątkowego III

 

MGa

Maciej Tworkowski
Dyrektor Działu Majątkowego II

 

PP

Natalia Szepniewska
Dyrektor Działu Wsparcia Merytorycznego i Relacji Biznesowych

 

NS

Piotr Pielesiak
Dyrektor Działu Obsługi Szkód i Roszczeń

 

PP

Katarzyna Tymosiak
Dyrektor Biura