Ustawa z dnia 30 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa wprowadziła odpowiedzialność za szkodę powstałą na skutek działania lub zaniechania (spełniającego znamiona rażącego naruszenia prawa). Funkcjonariusze publiczni ponoszą zatem majątkową odpowiedzialność wobec Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i innych organów, które są pierwotnie zobowiązane do wypłaty odszkodowania w przypadku powstania szkody wyrządzonej przy wykonywaniu władzy publicznej. W myśl ustawy, funkcjonariusze publiczni w przypadku wystąpienia określonych przesłanek mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności majątkowej sięgającej aż dwunastokrotności ich miesięcznego wynagrodzenia. Aby złagodzić odpowiedzialność związaną z piastowaniem funkcji urzędnika państwowego warto przenieść część ryzyka na zakład ubezpieczeń dzięki zawarciu umowy ubezpieczenia. W jej zakresie może znaleźć się nie tylko odpowiedzialność ponoszona zgodnie z przywołaną na wstępnie ustawą, lecz także odpowiedzialność funkcjonariusza publicznego jako pracownika określona przez kodeks pracy.

BBU Maxima Fides z myślą o funkcjonariuszach publicznych stworzyło specjalny program ubezpieczenia. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów przygotowaliśmy narzędzie informatyczne pozwalające zapoznać się z warunkami ochrony, a następnie zawrzeć ubezpieczenie oraz opłacić należną składkę przez internet – klikając w link poniżej:
[wkleić link]