• Audyt ubezpieczeniowy (z uwzględnieniem raportu przygotowanego przez inżyniera ryzyka)
  • Program kompleksowego ubezpieczenia do specyfiki działalności
  • Doradztwo ubezpieczeniowe
  • Monitorowanie rynku pod kątem nowych produktów ubezpieczeniowych
  • Bieżące administrowanie zawartymi umowami ubezpieczenia i procesem likwidacji szkód
  • Wsparcie przy opracowywaniu procedur zarządzania sytuacją kryzysową, ciągłości działania i wycofania produktu z rynku

Specyfika przemysłu tekstylnego i odzieżowego

Przedsiębiorstwa z sektora przemysłu tekstylnego i odzieżowego działają w warunkach dużej konkurencyjności, posiadają często zagranicznych kontrahentów (zarówno dostawców jak i odbiorców), a do prowadzenia swojej działalności wymagają użycia specjalistycznych maszyn i linii produkcyjnych o zaawansowanej technologii.

Wiemy, jakiego ubezpieczenia potrzebują firmy przemysłu tekstylnego

Maxima Fides oprócz zadbania o podstawowe ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, pomaga firmom w wynegocjowaniu odpowiednich warunków ochrony towarów w transporcie (krajowym i zagranicznym). Dbamy również, aby zakres polisy obejmował ubezpieczenia odroczonych należności handlowych, a także ubezpieczenie kolekcji, organizowanie i uczestniczenie w targach, pokazach mody i innych imprezach branżowych.

Klienci, współpracując z Maxima Fides, mogą liczyć na profesjonalną pomoc brokerską w ramach której otrzymają rekomendację optymalnej ochrony ubezpieczeniowej, obsługę po zawarciu polisy, pośredniczenie w kontaktach z ubezpieczycielem a także obsługę likwidacji szkód.