• Audyt ubezpieczeniowy (z uwzględnieniem raportu przygotowanego przez inżyniera ryzyka)
  • Program kompleksowego ubezpieczenia do specyfiki działalności
  • Doradztwo ubezpieczeniowe
  • Monitorowanie rynku pod kątem nowych produktów ubezpieczeniowych
  • Bieżące administrowanie zawartymi umowami ubezpieczenia i procesem likwidacji szkód
  • Wsparcie przy opracowywaniu procedur zarządzania sytuacją kryzysową, ciągłości działania i wycofania produktu z rynku

Ubezpieczenie przedsiębiorstw budowlanych i jego specyfika

W proces inwestycyjny włączonych jest wiele podmiotów i każdy z nich powinien zabezpieczyć swój interes majątkowy, dlatego prawidłowe ubezpieczenie przedsiębiorstw budowlanych należy rozpatrywać wielopłaszczyznowo.

Maxima Fides, tworząc program ochrony ubezpieczeniowej, zawsze uwzględnia zakres odpowiedzialności przedsiębiorstwa na poszczególnych etapach realizacji procesu inwestycyjnego, w tym za mienie własne oraz powierzone, a także odpowiedzialność za działania własne i podwykonawców wobec osób trzecich.

Gwarancje ubezpieczeniowe

Ze względu na znaczne zaangażowanie kapitału w proces inwestycyjny powszechną praktyką jest żądanie przez inwestora przedstawienia gwarancji przez wykonawcę (firmę budowlaną).

Maxima Fides wypracowało korzystną dla przedsiębiorstw budowlanych formę umów ramowych zapewniających im stały dostęp do wymaganych gwarancji.

Wieloletnie doświadczenie we współpracy z firmami budowlanymi

Mamy wieloletnią praktykę w dziedzinie ubezpieczeń a dzięki znajomości Warunków Kontraktowych opracowanych przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (FIDIC) zapewniamy firmom budowlanym profesjonalne doradztwo w całym cyklu procesu budowlanego.

Indywidualne podejście do Klienta

Maxima Fides jako wieloletni broker Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, opracowało specjalny program ubezpieczeniowy odpowiadający potrzebom przedsiębiorstw zajmujących się utrzymaniem pasa drogi.

W ramach współpracy zapewniamy każdemu Klientowi profesjonalną obsługę brokerską i indywidualne podejście oraz odpowiednio stworzony program ubezpieczeniowy, który obejmie majątek Klienta kompleksową ochroną.