• Audyt ubezpieczeniowy (z uwzględnieniem raportu przygotowanego przez inżyniera ryzyka)
  • Program kompleksowego ubezpieczenia do specyfiki działalności
  • Doradztwo ubezpieczeniowe
  • Monitorowanie rynku pod kątem nowych produktów ubezpieczeniowych
  • Bieżące administrowanie zawartymi umowami ubezpieczenia i procesem likwidacji szkód
  • Wsparcie przy opracowywaniu procedur zarządzania sytuacją kryzysową, ciągłości działania i wycofania produktu z rynku

Wiemy, jakiej ochrony ubezpieczeniowej potrzebują firmy transportowe

Polskie firmy spedycyjne są liderem na rynku europejskim w zakresie świadczenia usług transportowych, dlatego ochrona ubezpieczeniowa musi być szczególnie dobrze skonstruowana.

Odpowiednio stworzony program ubezpieczenia daje szczególną gwarancję bezpiecznego działania. Prawidłowa konstrukcja umowy ubezpieczenia floty pojazdów sprzyja nie tylko ochronie ubezpieczeniowej w zakresie AC i OC, ale również w zakresie prawidłowego zarządzania kosztami utrzymania floty pojazdów.

Indywidualny i kompleksowy program ubezpieczeniowy tworzony przez Maxima Fides

W tworzonych przez Maxima Fides programach ubezpieczeniowych dla firm transportowych i spedycyjnych, dużo uwagi poświęcamy odpowiedniemu zakresowi w ramach ochrony  odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i spedytora oraz ubezpieczeniu CARGO (przewożonych towarów). Taki kompleksowy zakres ubezpieczenia zapewnia przedsiębiorcy ciągłość działania również w przypadku roszczeń skierowanych przez jego kontrahentów i osoby trzecie.

Klienci, o których dobro troszczy się Maxima Fides, mają pewność, że ochrona ich interesów znajduje się w dobrych i doświadczonych rękach. Mogą liczyć na fachową obsługę i profesjonalną pomoc zarówno przed jak i po zawarciu polisy ubezpieczeniowej.