• Audyt ubezpieczeniowy (z uwzględnieniem raportu przygotowanego przez inżyniera ryzyka)
  • Program kompleksowego ubezpieczenia do specyfiki działalności
  • Doradztwo ubezpieczeniowe
  • Monitorowanie rynku pod kątem nowych produktów ubezpieczeniowych
  • Bieżące administrowanie zawartymi umowami ubezpieczenia i procesem likwidacji szkód
  • Wsparcie przy opracowywaniu procedur zarządzania sytuacją kryzysową, ciągłości działania i wycofania produktu z rynku

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najważniejszą ochroną dla przemysłu spożywczego

Ze względu na fakt, że głównymi odbiorcami produktów przemysłu spożywczego są osoby fizyczne, to podstawowym ryzykiem jest odpowiedzialność za wytworzony produkt.  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej musi posiadać zatem sumę gwarancyjną adekwatną do potencjalnych roszczeń i właściwy zakres ochrony.

Wiemy, jak sprostać wymogom ubezpieczeniowym

Współpraca z Maxima Fides zapewni wynegocjowanie rozwiązań zapewniających kompleksową ochronę w odniesieniu do ponoszonego przez przedsiębiorstwo ryzyka. W ramach zakresu zawsze dbamy o uwzględnienie ryzyka pokrycia szkód powstałych w wyniku przerwy w dostawie prądu, szkód polegających na utracie i zniszczeniu produktów wskutek rozmrożenia lub nieutrzymania odpowiedniej temperatury a także awarii i uszkodzeń linii produkcyjnych.

Zapewniamy naszym klientom profesjonalną obsługę opartą na wieloletnim doświadczeniu. Zajmiemy się oceną ryzyka, opracowaniem i wynegocjowaniem z ubezpieczycielem najlepszego programu ubezpieczeniowego.

Służymy wsparciem i pomocą na każdym etapie współpracy, również po zawarciu ochrony.