• Audyt ubezpieczeniowy (z uwzględnieniem raportu przygotowanego przez inżyniera ryzyka)
  • Program kompleksowego ubezpieczenia do specyfiki działalności
  • Doradztwo ubezpieczeniowe
  • Monitorowanie rynku pod kątem nowych produktów ubezpieczeniowych
  • Bieżące administrowanie zawartymi umowami ubezpieczenia i procesem likwidacji szkód
  • Wsparcie przy opracowywaniu procedur zarządzania sytuacją kryzysową, ciągłości działania i wycofania produktu z rynku

Specjalistyczne potrzeby ubezpieczeniowe przemysłu ciężkiego

Przemysł ciężki ze względu na swój charakter działalności wymaga wysoko specjalistycznych rozwiązań ubezpieczeniowych. Na rynku ubezpieczeniowym dostępnych jest wiele innowacyjnych produktów, pozwalających na odpowiednie zabezpieczenie interesów majątkowych przedsiębiorstwa.

Tworzymy kompleksowy program ochrony dopasowany do specyfiki działalności

Mamy doświadczenie we współpracy z firmami z sektora przemysłu ciężkiego, dlatego współpraca z Maxima Fides oznacza pewną jakość i profesjonalizm. Dokładamy wszelkich starań o wynegocjowanie rozwiązań zapewniających kompleksową ochronę w odniesieniu do posiadanego i wykorzystywanego w działalności mienia (nieruchomości, linii produkcyjnych, specjalistycznych maszyn i urządzeń) i ponoszonej przez przedsiębiorstwo odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie z adekwatną do potencjalnych roszczeń sumą gwarancyjną).

Od wielu lat dbamy o to, aby zapewnić naszym Klientom ochronę ubezpieczeniową na miarę ich potrzeb.