Ubezpieczenie w zakresie od wszystkich ryzyk w ostatnich latach jest najbardziej popularną metodą ochrony posiadanego mienia. Ubezpieczenie to obejmuje bowiem, wszystkie szkody powstałe w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia. Poza zakresem ochrony znajdują się jedynie enumeratywnie wskazane zdarzenia, za które zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności. To właśnie zamknięty katalog wyłączeń sprawia, że zawarcie umowy ubezpieczenia na bazie wszystkich ryzyk gwarantuje najszerszy z możliwych zakres ochrony, a także pozwala na uniknięcie negatywnych konsekwencji w przypadku realizacji ryzyk, które nie zostały przewidziane w momencie zawierania umowy. BBU Maxima Fides reprezentując interesy swoich Klientów, negocjuje z zakładami ubezpieczeń katalog wyłączeń standardowo zawarty w ogólnych warunkach ubezpieczenia, tak aby znalazła się w nim jak najmniejsza ilość zdarzeń.

 

Skontaktuj się z naszym specjalistą:

Magdalena Garczyńska

42 636 64 98

MGa_02