Ubezpieczenie mienia od kradzieży – jest jednym z najpopularniejszych i najczęściej zawieranych rodzajów ubezpieczeń. Stanowi ono formę zabezpieczenia w przypadku utraty mienia na skutek popełnienia przestępstwa. Oferta zakładów ubezpieczeń w tym zakresie jest rozbudowana i często ogólne warunki ubezpieczenia różnią się między sobą. Prawidłowe określenie potencjalnych zagrożeń z uwzględnieniem rodzaju mienia i sposobu korzystania z niego, miejsca, w którym jest przechowywane oraz metody ewentualnego transportu, decyduje o zakresie ubezpieczenia go od kradzieży (np. ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku, a nawet od kradzieży zwykłej), tak aby w przypadku realizacji ryzyka, otrzymać odszkodowanie adekwatne do poniesionej straty.

BBU Maxima Fides od lat negocjuje w imieniu swoich Klientów postanowienia umowne zapewniające jak najszerszy zakres ochrony.