Ubezpieczenia majątkowe

Jako instytucja publiczna, organizacja, czy prywatna firma, w równym stopniu narażeni jesteśmy na wystąpienie różnego rodzaju sytuacji losowych, prowadzących do utraty lub zniszczenia gromadzonego przez lata majątku. Najbardziej adekwatną formą zapewnienia bezpieczeństwa jest w tym przypadku wybranie odpowiednio dostosowanego w swym zakresie, ubezpieczenia majątkowego.

Wspomniana kategoria ubezpieczeń obejmuje utratę, uszkodzenie lub też zniszczenie nieruchomości bądź rzeczy ruchomej. Tego rodzaju polisa dotyczy wszelkich dóbr majątkowych instytucji czy też przedsiębiorstw, które zostały utracone w wyniku zdarzeń losowych.
Jeśli chodzi o ubezpieczenie mienia, jego przedmiotem mogą być: budynki, budowle, urządzenia techniczne, sprzęt elektroniczny, środki obrotowe, nakłady inwestycyjne, prywatne mienie pracowników czy też wartości pieniężne (gotówka, weksle, czeki, itp.).
Zależnie od potrzeb ubezpieczającego oraz oferty ubezpieczyciela, ubezpieczenie mienia może dotyczyć takich zdarzeń, jak huragan, pożar, powódź, czy też innych zdarzeń losowych, na przykład włamań rabunkowych, awarii systemów grzewczych, wodociągowych, i innych.
Korzystając z oferty Biura Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides Sp. z o.o. otrzymujesz pełną gwarancję dostosowania polisy ubezpieczeniowej, do istniejącego ryzyka. Jesteśmy przekonani, że korzystne ubezpieczenie mienia z powodzeniem przyczyni się to do wzrostu bezpieczeństwa i należytej ochrony majątku każdego z naszych Klientów.