Grupowe ubezpieczenie zdrowotne – dobrowolne ubezpieczenie grupowe, mające za zadanie zapewnić osobie ubezpieczonej kompleksową ochronę zdrowia w ramach sieci prywatnych placówek opieki medycznej.

Sieć prywatnych placówek zdrowia w Polsce rozwija się prężnie od kilku lat. Nie dziwi więc fakt, że z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego korzysta coraz więcej firm i państwowych instytucji. Korzystna oferta ubezpieczenia zdrowotnego znacznie podnosi atrakcyjność pracodawcy, tworząc pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa.

Osoba ubezpieczona, w ramach ubezpieczenia zdrowotnego może mieć zapewniony pełny dostęp do prywatnej służby zdrowia na ternie całej Polski, m.in.:

  • nielimitowany dostęp do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej,
  • nielimitowany dostęp do lekarzy specjalistów, bez konieczności posiadania skierowań,
  • badania laboratoryjne oraz diagnostyczne,
  • wizyty domowe,
  • szczepienia,
  • rehabilitacja,
  • dostęp do infolinii medycznej,
  • świadczenia medycyna pracy.

Grupowe ubezpieczenia zdrowotne charakteryzuje się bardzo dużą elastycznością w doborze pakietów ubezpieczenia, przygotowanych specjalnie pod kątem wymagań określonych grup pracowniczych: członkowie zarządu, kadry kierowniczej, itp.