Życie i zdrowie każdego człowieka, to najcenniejsze dobra, które z oczywistych względów powinny być poddane najwyższej ochronie. W tym przypadku świadomie wybrane ubezpieczenie NNW, dopasowane do określonych warunków i potrzeb, może stanowić dobre zabezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.

Ubezpieczenia NNW to dobrowolne ubezpieczenia mające za zadanie zapewnić świadczenia w przypadku doznania przez osobę ubezpieczoną nieszczęśliwego wypadku powodującego skutki określone w warunkach ubezpieczenia. Ryzyko, jakie w tym przypadku obejmowane jest ochroną, to śmierć lub trwały uszczerbek na zdrowiu.

Oferty poszczególnych ubezpieczycieli mogą różnić się od siebie, dlatego wybierając ubezpieczenie NNW warto zasięgnąć porady specjalistów, znających zasady i mechanizmy ich działania. Naszą rolą jest zebranie ofert z różnych zakładów ubezpieczeń oraz dokonanie ich analizy pod kątem zgodności z kluczowymi potrzebami osób, które mają zostać objęte ubezpieczeniem.