Każdą instytucję, czy też przedsiębiorstwo, tworzą przede wszystkim ludzie. Mając na uwadze ich osobiste dobro, należy odpowiednio zadbać o zabezpieczenie przed wszelkimi nieprzewidzianymi zdarzeniami. Zapewniając pracownikom właściwą polisę, dbamy o ich zdrowie i dobre samopoczucie, które owocują wyższą produktywnością.

Jedną z głównych gałęzi ubezpieczeń, wyróżnianych przez Kodeks cywilny, są ubezpieczenia osobowe. Obok majątkowego, stanowią one najbardziej powszechne i najczęściej nabywane. Są to zwykle umowy o charakterze społecznym, czyli takie, które koncentrują się wokół życia i zdrowia ludzkiego. Dlatego szczególnie ważne okazują się w każdej sytuacji, w której mamy do czynienia z wypadkiem, uszczerbkiem na zdrowiu, niezdolnością do pracy, chorobą czy też śmiercią. W podobnych okolicznościach osoba posiadająca ubezpieczenia osobowe, ma zapewnione środki przewidziane na pokrycie potrzeb finansowych wynikłych na skutek określonego zdarzenia. Właściwie dostosowane ubezpieczenie stanowi więc realną gwarancję wypłaty środków dla osoby poszkodowanej.
W ramach działań podejmowanych przez naszą firmę, zapewniamy doradztwo i wdrażanie programów ubezpieczeniowych, obejmujących swym zasięgiem ubezpieczenia osobowe. W tej kategorii znalazły się:

  • grupowe ubezpieczenie na życie
  • ubezpieczenie zdrowotne
  • pracownicze programy emerytalne
  • ubezpieczenie NNW
  • ubezpieczenie turystyczne
 

Skontaktuj się z naszym specjalistą:

Krzysztof Maciński

42 636 64 98