Grupowe ubezpieczenie na życie

Jedną z możliwości, jaką firmy ubezpieczeniowe oferują swoim klientom, jest ubezpieczenie grupowe, które niesie za sobą liczne korzyści. Dzięki temu, że ubezpieczeniu podlega większa liczba osób zminimalizowane zostają jego koszty, czyniąc je tym samym dużo bardziej atrakcyjnym niż ubezpieczenie indywidualne.

Ubezpieczenie to jest zawierane przez pracodawcę i ma za zadanie zapewnić świadczenia ubezpieczonemu pracownikowi, a w przypadku jego śmierci rodzinie oraz osobom pozostającym na jego utrzymaniu. Charakteryzuje się ono bardzo dużą elastycznością w doborze zakresu ryzyk objętych ochroną, wariantów ubezpieczeń, poziomu sum ubezpieczenia i wysokości składek.

W wyborze najlepszego ubezpieczenia grupowego na życie dobrze zasięgnąć wsparcia profesjonalistów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w tym obszarze. Obecnie, z grupowych ubezpieczeń na życie oraz zdrowotnych, w ramach programów stworzonych przez Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides Sp. z o.o. korzysta ponad 80 tysięcy osób.

Atrakcyjne ubezpieczenia grupowe dla firm – Maxima Fides Warszawa i Łódź – zapraszamy do kontaktu.