202005.07

Wypadki drogowe w Polsce w 2019 roku

Tak jak Państwowa Straż Pożarna (przeczytaj: Podsumowanie raportu rocznego Państwowej Straży Pożarnej) tak i Policja co roku opracowuje raport dotyczący wypadków drogowych[1].

W tym artykule przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące danych za 2019 rok.

INFORMACJE OGÓLNE

 • W 2019 roku do Policji zgłoszono 30 288 wypadków drogowych mających miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu. To o 4,4% mniej niż w 2018 roku.
 • W wyniku wypadków drogowych 2 909 osób poniosło śmierć. W porównaniu z rokiem 2018, w którym śmierć poniosły 2 862 osoby nastąpił wzrost o 47 osób (+1,6%).
 • W wypadkach rannych zostało 35 477 osób (w tym ciężko 10 633). W porównaniu do roku 2018 liczba ta spadła o 1 882 osoby tj. (-5,0%).
 • 2019 roku do jednostek Policji zgłoszono 455 454 kolizje drogowe w porównaniu do 2018 roku, w którym zgłoszono 436 414 kolizji liczba wzrosła o 19 040 (+4,4%).

tendencja wypadków

CZAS I MIEJSCE POWSTAWANIA WYPADKÓW DROGOWYCH

W 2019 r. najwięcej wypadków miało miejsce:

 • w czerwcu (9,9% ogółu),
 • w październiku (9,6%) – w październiku zginęło też najwięcej osób (10% wszystkich ofiar śmiertelnych)
 • we wrześniu (9,5%).

Najmniej wypadków zdarzyło się w lutym (6,1%) a najmniej osób zginęło w styczniu (6,6%).

Duża liczba wypadków w miesiącach jesiennych spowodowana jest pogarszającymi się warunkami atmosferycznymi i drogowymi. W okresie letnim wypadkom sprzyja zwiększone natężenie ruchu w związku z wyjazdami wakacyjnymi.

W podziale na poszczególne dni tygodnia:

 • najwięcej zdarzeń i najwięcej rannych odnotowano w piątki (15,8% zdarzeń i 15,5% rannych ogółem)
 • najwięcej osób zginęło w soboty (16,7%)
 • najmniej wypadków miało miejsce w niedzielę (11,6%),
 • najmniej osób ginęło w czwartki (12,6%)
 • najmniej rannych było w środy (13,8%)

Zarówno w 2019 r. jak i w latach poprzednich, największe nasilenie wypadków występowało w okresie wzmożonego natężenia ruchu, tj.: w godzinach 13 – 19, w tym czasie zdarzyło się około 43% wszystkich wypadków.

Najmniej wypadków odnotowano w godzinach nocnych między 24 a 5 rano, w tym czasie również najmniej osób zostało rannych oraz poniosło śmierć.

Najwięcej wypadków wydarzyło się przy dobrych warunkach atmosferycznych. Kierujący czują większy komfort jazdy, jeżdżą szybciej, co w razie wypadku skutkuje najtragiczniejszymi skutkami.

warunki atmosferyczne

RODZAJE WYPADKÓW DROGOWYCH

Spośród wszystkich rodzajów wypadków drogowych, na pierwsze miejsce wysuwają się  te, które zakwalifikowano do kategorii „zderzenie się pojazdów w ruchu”. W 2019 roku wypadków takich było 16 421, co stanowiło 54,2% ogółu, śmierć w nich poniosły 1 352 osoby (46,5% wszystkich zabitych), a rannych zostało 20 938 osób (59,0% ogółu rannych).

Następnym, najczęściej występującym rodzajem wypadku, było „najechanie na pieszego”. Takich zdarzeń było 6 721 (22,2%), w ich wyniku zginęło 780 osób (26,8%), a 6 276 zostało rannych (17,7%).

Innymi, często występującymi wypadkami były min. najechanie na drzewo czy wywrócenie się pojazdu.

PRZYCZYNY I SPRAWCY WYPADKÓW

W 2019 roku z winy kierujących pojazdami powstały 26 534 wypadki, co stanowi 87,6% ogółu.

Głównymi przyczynami wypadków było:

 • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu
 • niedostosowanie prędkości do warunków ruchu
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych

Sprawcami wypadków najczęściej byli mężczyźni kierujący pojazdami, którzy spowodowali 73,1% wszystkich zdarzeń zaś kobiety spowodowały 22,9% wypadków.

 Kolejną grupą sprawców wypadków drogowych byli piesi. W 2019 roku spowodowali oni 1 879 wypadków (6,2% ogółu wypadków).

Pozostałe wypadki były spowodowane przez min. niesprawność techniczną pojazdu, z winy pasażera, obiekty i zwierzęta na drodze, czy utratę przytomności bądź śmierć kierującego pojazdem.

 BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO W KRAJACH EUROPEJSKICH[1]

 Dane pochodzą z 2018 roku, zgodnie z najbardziej aktualnymi danymi ostatecznymi opublikowanymi w bazie CARE z krajów europejskich.

Najwięcej wypadków UE

[1] http://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html

[1] Dane Komisji Europejskiej, DG MOVE baza CARE, opracowano w Polskim Obserwatorium Ruchu Drogowego (POBR) ITS