Kolorowe NNW – Program ubezpieczenia NNW szkolnego dla dzieci i młodzieży
201908.23

Kolorowe NNW – Program ubezpieczenia NNW szkolnego dla dzieci i młodzieży

Nadaj bezpieczeństwu kolor. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia wypłatę świadczeń z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu (jak złamania, zwichnięcia, poważne zranienia), pokrycie kosztów leczenia, wsparcie finansowe dla dziecka w razie jego zachorowania lub śmierci rodziców czy opiekunów. Mając na uwadze wytyczne KNF oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej stworzyliśmy program ubezpieczenia Kolorowe NNW, w ramach którego rodzice…