Ubezpieczenia karnoskarbowe – idealna usługa na skomplikowane czasy
202205.16

Ubezpieczenia karnoskarbowe – idealna usługa na skomplikowane czasy

W czasach nieprzewidywalnych zmian w prawie podatkowym oraz niepewności najbliższych miesięcy znaczny wzrost popularności odnotował sektor ubezpieczeń prawno-podatkowych. Czym jednak jest polisa karnoskarbowa i co może nam ona zaoferować? Ubezpieczenie karnoskarbowe przede wszystkim chroni ubezpieczającego na wypadek wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnoskarbowego. Z ubezpieczenia można pokryć koszty tego postępowania, np. koszty i opłaty sądowe, wynagrodzenie…