202004.20

Podsumowanie raportu Państwowej Straży Pożarnej – pożary i inne zagrożenia, które wystąpiły w 2019 roku w Polsce

Pożary w 2019 roku

Jak wynika z raportu Allianz „Allianz Risk Barometer”[1], jednym z zagrożeń, których najbardziej boją się polscy przedsiębiorcy są pożary. Polska Straż Pożarna zaś co roku opracowuje raport podsumowujący swoje działania. Z najnowszego raportu wynika, że w 2019 roku Straż Pożarna interweniowała do pożarów aż 153 520 razy.

Najwięcej z nich zarejestrowano w miesiącach wiosennych: w marcu 22 488 przypadków a w kwietniu: 32 140. Zaś największe pożary miały miejsce w  kwietniu (16) i czerwcu (18).

Według danych Straży Pożarnej najczęstszymi przyczynami pożarów były:

  • Podpalenia umyślne: 51 817 przypadków
  • Nieostrożność osób dorosłych: 34 343 przypadków
  • Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe: 12 930 przypadków

Liczba pożarów w 2019 roku w stosunku do 2018 roku wzrosła o 2,7%

2018

2019

149 434

153 520

Inne zagrożenia w 2019 roku

Innych zdarzeń, określanych jako miejscowe zagrożenia (inne niż pożar, wynikające z działania człowieka, rozwoju cywilizacyjnego lub naturalnych sił przyrody) odnotowano w sumie 316 194 przypadków.

Najwięcej zdarzeń miało miejsce w maju: 5084 oraz w czerwcu: 5597. Do największych jednak dochodziło głównie w maju (56).

Najczęstszymi przyczynami tych zagrożeń są:

  • Huragany, silne wiatry: odnotowano 61 755 przypadki
  • Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu: odnotowano 58 932 przypadki
  • Nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie:  40 464 przypadki

Liczba miejscowych zagrożeń w 2019 roku w stosunku do 2018 wzrosła nieznacznie (1,35%):

2018

2019

311 978

316 194

Jak się uchronić przed zagrożeniami?

Niektórych zdarzeń można uniknąć stosując działania prewencyjne: dbając o szczelność instalacji, aktualne przeglądy czy dobry stan sprzętów i urządzeń oraz wszelkiego mienia. Niestety czasami, pomimo zachowania wszelkiej staranności, dochodzi do wypadków. Ktoś zaprószy ogień, dojdzie do awarii maszyn lub wypadku drogowego z winy osoby trzeciej, silna wichura zniszczy mienie. Wszystkiemu niestety nie da się zapobiec.

Dlatego na wypadek takich zdarzeń warto mieć ubezpieczenie, które pokryje straty spowodowane przez zagrożenia takie jak ogień, działanie sił natury czy związane z nieostrożnością działań ludzkich.

Aby dobrać właściwą ochronę ubezpieczeniową dobrze jest zwrócić się o pomoc do specjalistów. Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides od ponad 20 lat doradza przedsiębiorcom i podmiotom z różnych sektorów gospodarki w zakresie ubezpieczeń. Dla swoich Klientów przygotowujemy indywidualny program ochrony ubezpieczeniowej, negocjując z towarzystwami ubezpieczeniowymi jak najlepszy zakres polis, mający na celu zabezpieczenie wszystkich potrzeb Klienta.

[1] https://www.agcs.allianz.com/content/dam/onemarketing/agcs/agcs/reports/Allianz-Risk-Barometer-2020-Appendix.pdf