Zmiany w ustawie o odpadach czas do 5 marca 2020 roku.
201909.27

Zmiany w ustawie o odpadach czas do 5 marca 2020 roku.

Ochrona środowiska – zmiany w prawie od lipca 2019 roku Nowelizacja ustawy o odpadach z dnia 19 lipca 2019 roku sprawiła, że przedsiębiorcy, którzy mieli zezwolenie na zbieranie, przetwarzanie albo wytwarzanie odpadów, muszą do dnia 5 marca 2020r. złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji, pod rygorem jej wygaśnięcia. Ustawodawca wymaga od firm przygotowania kompletu dokumentów w…