202011.19

Ubezpieczenie D&O dla zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami

O ubezpieczeniu D&O pisaliśmy już w czerwcowym artykule  Co to jest ubezpieczenie D&O . Jednak warto przypomnieć ten temat, ponieważ ze względu na obecnie panującą na świecie sytuację, ubezpieczenie kadry zarządzającej małych i średnich przedsiębiorstw zaczęło cieszyć się coraz większą popularnością.

Ubezpieczyciele reagują na potrzeby rynku, wprowadzając produkty odpowiadające potrzebom tego segmentu gospodarki. Ubezpieczenie dla zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami zapewnia członkom władz  pomoc finansową oraz pokrycie wydatków związanych z wniesionym roszczeniem lub wszczętym postępowaniem wobec zarządzającego spółką, którego działanie wyrządziło szkodę wskutek błędnej decyzji związanej z wykonywaniem swojej funkcji.

Przykładami takich zdarzeń mogą być:

  • Ujawnienie poufnej informacji, która naraziła firmę na straty,
  • Zaległości podatkowe,
  • Zarzuty związane z niewłaściwym przygotowaniem spółki na kryzys związany z Covid-19 (np. brak inwestycji w technologię umożliwiającą pracę zdalną i tym samym narażenie pracowników na zachorowanie)

Jednak oprócz standardowego zakresu D&O, jakim jest pokrycie kosztów poniesionych w związku z pomocą prawną, ubezpieczenie może zapewniać też pokrycie kosztów pomocy psychologa czy naprawy wizerunku (np. związane z wynajęciem konsultanta do spraw public relations).

D&O obejmuje ochroną również ochronę bliskich i spadkobierców członków zarządu w sytuacji ponoszenia odpowiedzialności cywilnej za straty spowodowane niewłaściwym pełnieniem obowiązków i wykonywaniem czynności zarządczych w spółce kapitałowej. Jest to zatem ubezpieczenie zapewniające pomoc na wielu płaszczyznach, nie tylko tej, związanej ściśle z kadrą menadżerską.

Polisa D&O zawierana jest często w formie bezimiennej, co oznacza, że obejmuje ochroną każdego członka władz spółki, bez konieczności wskazywania go z imienia i nazwiska. Dzięki temu nie trzeba zgłaszać zmian w kadrze menadżerskiej do ubezpieczyciela, ponieważ automatycznie każdy nowy członek jest ubezpieczony.

Okazuje się, że w Polsce ponad połowa (53%) członków zarządu oraz rad nadzorczych uważa, że niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody dla przedsiębiorstwa ma wpływ na podejmowane przez nich decyzje. W związku z tym większość z nich (65%) deklaruje, że jakakolwiek forma zabezpieczenia firmy przed ich błędnymi decyzjami byłaby przydatna i pozwoliła im na łatwiejsze podejmowanie decyzji. Niestety jedynie 16% wie o istnieniu ubezpieczenia D&O. Często osoby pytające o ubezpieczenie odpowiedzialności władz spółki mylą ją z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej.

Dlatego, przy wykupieniu tego typu polisy warto jest skorzystać z profesjonalnej porady brokera ubezpieczeniowego, który nie tylko wskaże różnice między tymi dwoma produktami, ale również pomoże określić indywidualne potrzeby oraz uzyskać najlepszą ofertę na rynku.


Źródła:

https://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/Wiadomosci%20Ubezpieczeniowe/WU%203%202015/WU%202015-03_07_slufinska.pdf

https://gu.com.pl/produkty-ubezpieczeniowe/pzu-ubezpieczy-zarzadzajacych-msp/

https://colonnade.pl/aktualnosci/ubezpieczenie-do-guard-juz-na-platformie-colonnade

https://magazynlbq.pl/polscy-managerowie-nie-znaja-ubezpieczen-do/#_ftnref1