202012.21

Ubezpieczenia grupowe – na życie i zdrowotne

Czym jest ubezpieczenie grupowe?

Ubezpieczenie grupowe to polisa, do której może przystąpić pracownik danego zakładu pracy, jeśli tylko jego firma oferuje taką możliwość. Zakres ochrony uwzględnia potrzeby całej grupy pracowników, bez rozróżnienia na wiek czy stan zdrowia.

Grupowe ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia na życie zabezpieczają finansowo zarówno osobę, która przystąpiła do polisy jak i jej bliskich. Ponadto programy te zazwyczaj pozwalają na przystępowanie do ochrony także małżonkom, partnerom oraz dzieciom ubezpieczonych pracowników.

Świadczenia są wypłacane np. w wyniku zaistnienia wypadku, w razie pobytu w szpitalu z powodu choroby (np. zawału serca), konieczności rehabilitacji, zgonu członka najbliższej rodziny czy urodzenia dziecka. W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej jej bliscy otrzymają wsparcie finansowe, dzięki któremu będą mieli czas, aby zadbać o siebie, zamiast martwić się o spłatę kredytu czy wsparcie dziecka na studiach. Im wyższa suma ubezpieczenia zostanie wybrana tym wyższe świadczenie zostanie wypłacone.

Wyłączenia w ubezpieczeniach na życie

Przystępując do polisy ubezpieczenia na życie warto zapoznać się z wyłączeniami, czyli zakresem, jaki nie jest objęty ochroną. Często są to zapisy dotyczące przyczyn śmierci, wyłączenia poszczególnych chorób czy wyłączenia związane z zatajeniem stanu zdrowia ale także dotyczące karencji, czyli okresu podczas którego część zdarzeń nie jest objęta ochroną (są to np. 3 miesiące do nawet kilku lat w przypadku poważnego zachorowania, 9 miesięcy na urodzenie dziecka czy 2 lata na samobójstwo).

Grupowe ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenia zdrowotne z kolei gwarantują dostęp do prywatnej opieki medycznej, za którą ubezpieczony nie musi płacić dodatkowo, ponieważ usługi z nią związane znajdują się w zakresie polisy. Wiąże się to z szybkim dostępem do specjalistów i usług takich jak na przykład rehabilitacja. Często też w ramach prywatnego pakietu ochrony zdrowia pracownikom przysługują badania kontrolne, o których przypomina i które organizuje placówka medyczna świadcząca usługi w ramach ubezpieczenia.

Ubezpieczenie grupowe czy indywidualne?

Ubezpieczenia grupowe, do których można przystąpić w ramach polisy oferowanej przez zakład pracy mają tę zaletę, że są o wiele tańsze od polis zawieranych indywidualnie, ponieważ brany jest pod uwagę średni wiek grupy nie zaś wiek pojedynczej osoby przystępującej do ubezpieczenia. W formie indywidualnej starszy ubezpieczony zapłaciłby dużo więcej niż młody.  To jest też kolejna zaleta ubezpieczeń grupowych, ponieważ zazwyczaj przystąpić może do nich każdy pracownik, bez ograniczeń wiekowych, co w przypadku ubezpieczeń zawieranych indywidualne często jest przeszkodą dla starszych osób. Kolejnym atutem polisy grupowej jest to, że płatność jest potrącana z wypłaty automatycznie. Osoba ubezpieczona nie musi pamiętać o składkach, tak jak ma to miejsce w przypadku polisy indywidualnej.

Zaś wadą ubezpieczenia grupowego jest z pewnością to, że jego program jest konstruowany tak, aby odpowiadać potrzebom grupy osób i może się zdarzyć, że indywidualne oczekiwania nie zostaną w całości pokryte. Jednakże zazwyczaj programy grupowe zawierają kilka wariantów, które różnią się między sobą i dzięki temu pozwalają dostosować zakres ochrony do indywidualnej sytuacji pracownika.

Grupowe ubezpieczenia zdrowotne i życiowe to także bardzo popularny i bardzo ceniony przez pracowników benefit. Aby otrzymać najlepszą ofertę ubezpieczenia warto, aby pracodawca zwrócił się o pomoc do brokera ubezpieczeniowego. Dzięki profesjonalnej wiedzy broker zaproponuje najlepszy zakres ochrony i uzyska najbardziej atrakcyjne oferty z rynku ubezpieczeniowego. Dzięki polisie zawartej przy udziale brokera pracodawca oraz pracownicy mają gwarancję, że ich ubezpieczenie będzie najlepiej dopasowane do ich potrzeb i oczekiwań, ponieważ proces przygotowania oferty poprzedzony jest badaniem ankietowym pracowników, które pozwala prawidłowo zidentyfikować oczekiwany zakres ochrony.