202101.25

Karta EKUZ a wyjazd na Wyspy Brytyjskie po Brexicie

BREXIT a EKUZ – czy można skorzystać z karty EKUZ w trakcie wyjazdu turystycznego do Wielkiej Brytanii?

Od 1 stycznia 2021 roku Wielka Brytania nie jest już częścią Unii Europejskiej. Czy wyjeżdżając na Wyspy Brytyjskie możemy korzystać z tamtejszej państwowej służby zdrowia na podstawie polskiej karty EKUZ, tak jak do tej pory?

Na szczęście Polakom podróżującym turystycznie (i w celach innych niż stała praca) nadal przysługują bezpłatne świadczenia w ramach brytyjskiej państwowej służby zdrowia.

Na podstawie karty EKUZ możemy skorzystać z pomocy lekarza w przypadku, gdy zaistnieją następujące czynniki:

  • sytuacja nagła, konieczne jest udzielenie pomocy w zakresie niezbędnym dla ratowania życia lub zdrowia,
  • w razie wypadku lub nagłego pogorszenia się stanu zdrowia w związku z chorobą przewlekłą.

Pomoc można uzyskać wyłącznie w publicznych placówkach zdrowia (należących do NHS – krajowej służby zdrowia) i udzielona będzie wyłącznie w niezbędnym zakresie.

Pamiętać należy jednak, że transport do Polski po skończonym leczeniu nie jest refundowany.

Karta EKUZ nie uprawnia do korzystania z usług medycznych podczas wyjazdów, które miały na celu leczenie zaistniałej przed wyjazdem choroby.

W przypadku braku EKUZ świadczenia medyczne zostaną udzielone, jednak pacjent będzie musiał pokryć koszty wynoszące 150% stawki podstawowej za leczenie. Tego typu wydatki można później próbować odzyskać od NFZ.

Pomimo faktu, iż EKUZ nadal obowiązuje na Wyspach Brytyjskich, to zarówno NFZ jak i NHS zalecają wykupienie dodatkowego ubezpieczenia (ubezpieczenie podróży zagranicznej) na wypadek poniesionych kosztów leczenia.

Warto jeszcze wspomnieć o karcie EKUZ podczas wyjazdu za granicę do pracy.

Jeśli osoba ubezpieczona w polskim systemie opieki zdrowotnej wyjeżdża w celach turystycznych, to  może bez przeszkód wyrobić sobie kartę EKUZ a NFZ pokryje usługi medyczne. To samo dotyczy pracowników delegowanych przez swojego pracodawcę. Składki są odprowadzane do NFZ i taka osoba ma prawo do świadczeń. Jednak w przypadku, gdy ktoś wyrobi sobie kartę (bo jeszcze ma ubezpieczenie zdrowotne, np. jako członek rodziny) i w międzyczasie utraci w Polsce prawo do ubezpieczenia to, przy konieczności skorzystania z publicznej służby zdrowia, NFZ może odmówić refundacji świadczenia. Co więcej, najprawdopodobniej odpowiednik NFZ również odmówi refundacji, bo pracownik się nie zarejestrował i nie odprowadzał składek w tymże kraju.

Natomiast, gdy ktoś wyjeżdża do pracy w Wielkiej Brytanii, mając umowę z zagranicznym pracodawcą i zostanie zarejestrowany w tamtejszym systemie, to EKUZ nie będzie mu potrzeby, nawet jeśli jest objęty polskim ubezpieczeniem społecznym. Wtedy taka osoba podlega pod brytyjski system opieki medycznej.

Nie trzeba informować o celu wyjazdu przy wyrabianiu karty EKUZ, jednak jeśli ktoś wyjechał na dłużej i przestanie go obejmować polskie ubezpieczenie społeczne, a będzie potrzebował pomocy ze strony NFZ, powinien liczyć się z tym, że NFZ może zażądać od niego wyjaśnień a koszty leczenia będzie trzeba pokryć we własnym zakresie.


Źródła, które potwierdzają honorowanie EKUZ po Brexicie:

https://www.nhs.uk/nhs-services/visiting-or-moving-to-england/visitors-from-eu-countries-norway-iceland-liechtenstein-or-switzerland/

https://www.nhs.uk/nhs-services/visiting-or-moving-to-england/visitors-who-do-not-need-to-pay-for-nhs-treatment/

https://www.nhs.uk/nhs-services/visiting-or-moving-to-england/visitors-who-do-not-need-to-pay-for-nhs-treatment/

https://www.brexit.gov.pl/obywatel/konsekwencje-w-wybranych-aspektach/opieka-zdrowotna/

https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-nt-konsekwencji-uporzadkowanego-brexitu

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta/wyjezdzam-do/

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/brexit/