• Ocena ryzyka związanego z posiadanym przez jednostkę administracyjną mieniem i prowadzoną działalnością.
  • Opracowanie dostosowanego do potrzeb Programu Ubezpieczeniowego.
  • Wsparcie w procesie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wybór ubezpieczyciela.
  • Bieżąca obsługa umów ubezpieczenia w trakcie ich realizacji.
  • Szkolenia dla wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego pracowników
  • Nadzór nad umowami, które powinny być zawierane przez podmioty współpracujące ze spółką.

Ubezpieczenie spółek samorządowych na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych

Cechą charakterystyczną spółek samorządowych są szczególne zależności łączące je z organem założycielskim – samorządem terytorialnym. Spółki te podczas wydatkowania środków budżetowych podlegają przepisom ustawy prawo zamówień publicznych.

Zróżnicowane działania spółek miejskich powoduje, że w sposób odmienny należy dobierać ochronę w zależności od ich specyfiki. Inne potrzeby ubezpieczeniowe mają chociażby zakłady wodociągowe, inne przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej a jeszcze czego innego potrzebują miejskie oczyszczalnie ścieków.

Wiemy, jakiej ochrony potrzebują spółki samorządowe

Maxima Fides dzięki długoletniej współpracy z podmiotami sektora publicznego posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na skonstruowanie kompleksowego programu ubezpieczenia, adekwatnego do ryzyk towarzyszących działalności, nie zapominając o ochronie zdrowia i życia pracowników spółek.

Maxima Fides podczas współpracy ze spółkami samorządowymi szczególną uwagę poświęca ubezpieczeniu odpowiedzialności władz spółki. W ramach takiej ochrony członkowie Zarządu mają zapewnione między innymi pokrycie kosztów odszkodowań czy kosztów obrony sądowej w przypadku zarzutów o nieprawidłowe wykonywanie obowiązków.