• Ocena ryzyka związanego z posiadanym przez jednostkę administracyjną mieniem i prowadzoną działalnością.
  • Opracowanie dostosowanego do potrzeb Programu Ubezpieczeniowego.
  • Wsparcie w procesie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wybór ubezpieczyciela.
  • Bieżąca obsługa umów ubezpieczenia w trakcie ich realizacji.
  • Szkolenia dla wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego pracowników
  • Nadzór nad umowami, które powinny być zawierane przez podmioty współpracujące ze spólką.

Wiemy, czym charakteryzuje się ryzyko ubezpieczeniowe portu lotniczego

Specyfika działalności prowadzonej przez porty lotnicze wymaga szczególnej wiedzy i wiąże się z podwyższonym ryzykiem oraz odpowiedzialnością. Pomimo wielu zabezpieczeń i procedur bezpieczeństwa obowiązujących na lotniskach, zdarzenia, które mogą mieć miejsce w porcie lotniczym skutkują często bardzo wysokimi stratami i zniszczeniami.

Ubezpieczenia portów lotniczych należy więc rozpatrywać wielopłaszczyznowo. Nie tylko w odniesieniu do posiadanego przez nie mienia (w tym wysokospecjalistycznego sprzętu i pojazdów), ale też odpowiedzialności cywilnej na którą składa się ubezpieczenie odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej (obowiązkowe oraz dobrowolne).

Mamy wieloletnie doświadczenie w ubezpieczeniu portów lotniczych

BBU Maxima Fides dzięki długoletniej współpracy z portami lotniczymi posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na skonstruowanie programu ubezpieczenia adekwatnego do ryzyk towarzyszących działalności lotniska. Istotne dla skuteczności ochrony ubezpieczeniowej jest dobranie odpowiedniej wysokości sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, a także, odzwierciedlające faktyczne zagrożenie, ubezpieczenie ryzyka terroryzmu.

Dodatkowo bardzo ważne jest dla władz portów lotniczych  zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności ponoszonej w związku z piastowanym stanowiskiem.

Stworzona przez nas oferta ubezpieczenia dla portu lotniczego zapewnia kompleksową ochronę i pomoc we wszelkich zdarzeniach, do których może dojść na lotnisku lub które mogą dotknąć jego pracowników. Program ubezpieczenia opracowywany jest przez specjalistów Maxima Fides indywidualnie, po ustaleniu potrzeb Klienta oraz ocenie ryzyka, którą przeprowadza broker.