• Ocena ryzyka związanego z posiadanym przez jednostkę administracyjną mieniem i prowadzoną działalnością.
  • Opracowanie dostosowanego do potrzeb Programu Ubezpieczeniowego.
  • Wsparcie w procesie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wybór ubezpieczyciela.
  • Bieżąca obsługa umów ubezpieczenia w trakcie ich realizacji.
  • Szkolenia dla wskazanych przez instytut pracowników
  • Nadzór nad umowami, które powinny być zawierane przez podmioty współpracujące z instytutem.

Specyfika ubezpieczeń dla instytutów naukowych

Wejście Polski do Unii Europejskiej zaowocowało dynamicznym rozwojem instytutów naukowych. Zakres prowadzonych przez nie badań, a przede wszystkim wykorzystywany do nich wysoce specjalistyczny sprzęt (np. mikroskopy warte kilkadziesiąt milionów złotych), wiążą się z intensyfikacją ryzyka i wymagają należytego ubezpieczenia.

Świadczenie usług badawczych przez instytuty naukowe na rzecz zewnętrznych podmiotów, zarówno krajowych jak i zagranicznych, rodzi potrzebę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie tylko deliktowej i kontraktowej, lecz również odpowiedzialności cywilnej za produkt i wykonaną usługę.

Kompleksowy program ubezpieczenia dla instytutów naukowych

Na podstawie wieloletniego doświadczenia Maxima Fides przygotowuje dla instytutów naukowych programy ubezpieczeń dostosowane do ich potrzeb, zapewniające bezpieczeństwo w przypadku wystąpienia szkody osobowej lub majątkowej czy zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie w związku z ponoszoną przez instytut odpowiedzialnością cywilną.

W zakresie kompleksowej ochrony pracowników instytutu nasze biuro udziela wsparcia również w przygotowaniu programu grupowego ubezpieczenia na życie oraz programów zdrowotnych. Często, ze względu na specyficzną strukturę zatrudnienia oraz wielooddziałową sieć, wymagane jest indywidualne podejście do każdego oddziału w zakresie skonstruowania formy ubezpieczenia oraz procesu przystępowania. Pracownicy Maxima Fides, mając doświadczenie we współpracy z instytutami, wiedzą jak sprostać tym wyzwaniom

Po rozpoczęciu współpracy Maxima Fides zapewnia swoim Klientom kompleksową obsługę brokerską zarówno w zakresie zawarcia umowy, likwidacji szkód czy wypłaty świadczeń, wyjaśnień dotyczących zawartego ubezpieczenia, pomocy w przypadku konieczności zmian w polisie jak również pośredniczy we wszystkich innych kontaktach z ubezpieczycielem.