202003.25

Koronawirus a ubezpieczenie

Od połowy grudnia 2019 roku ludzie zaczęli zmagać się z nowym zagrożeniem, jakim jest wirus SARS-CoV-2, potocznie nazywany koronawirusem, wywołujący chorobę COVID – 19. Pierwsze przypadki zachorowań były notowane w Chinach, jednak wirus bardzo szybko rozprzestrzenił się na resztę świata, docierając także do Polski.

11 marca Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie uznała zachorowania wywołane wirusem za pandemię. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa zamknięto granice państw, linie lotnicze zawiesiły loty, w wielu krajach zdecydowano się pozamykać takie miejsca jak restauracje, puby, galerie handlowe, teatry czy kina. Odwołano imprezy masowe.

Te działania, chociaż słuszne z punktu widzenia zdrowia i życia ludzkiego, mają negatywny wpływ na gospodarkę i funkcjonowanie przedsiębiorstw, zwłaszcza takich, których zyski opierają się właśnie na tego typu usługach.

Czy w sytuacji pandemii zadziała ubezpieczenie? Czy można liczyć na odszkodowanie?

Ubezpieczenie odwołania imprezy dla organizatora

W przypadku ubezpieczenia odwołania imprezy, bardzo często możemy spotkać się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń z zapisami, że zdarzenia związane z chorobami zakaźnymi nie są objęte ochroną. Zatem, jeśli polisa nie pokrywa tego typu ryzyka,  to niestety organizatorzy imprez muszą liczyć się z brakiem odszkodowania[1].

Przerwy w działalności gospodarczej

Ubezpieczenie BI czyli business interruption,  związane z przerwą w działalności gospodarczej powstałą na skutek ubezpieczonych zdarzeń losowych, pokrywa koszty stałe oraz utracone zyski, ponoszone w okresie oddziaływania danego zdarzenia oraz w okresie powrotu do działalności. Jeśli polisa obejmuje ochroną zdarzenia związane z ryzykami biologicznymi, co jest rzadkością, to wtedy można również liczyć na wypłatę odszkodowania w zakresie utraconych zysków.

Odpowiedzialność cywilna pracodawcy

W przypadku, gdy przez  poszkodowanego pracownika do pracodawcy zostanie skierowane roszczenie, będące skutkiem zaniedbania (np. brak zastosowania środków ochrony, bezpodstawne narażenie na zakażenie, przyczynienie się do rozprzestrzeniania się choroby), pracodawca chroniony jest ubezpieczeniem OC pracodawcy. Ubezpieczenie to ma za zadanie wypłatę odszkodowań za szkody poniesione przez pracowników w czasie wykonywania przez nich pracy.

Ubezpieczenie na życie

W większości przypadków ubezpieczeń na życie ubezpieczyciele wypłacą świadczenia związane z pobytem ubezpieczonego w szpitalu lub jego śmiercią. Wszystko jednak zależy od tego, czy epidemia lub choroby zakaźne nie zostały wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie kosztów leczenia w podróży zagranicznej

W ramach Ubezpieczenia Kosztów Leczenia w czasie podróży zagranicznych,  niektórzy z ubezpieczycieli zapewniają wsparcie związane z pokryciem kosztów leczenia, transportu medycznego czy hospitalizacji w wyniku zachorowania na choroby zakaźne. Ochrona ta działa jednak w przypadku, gdy poszkodowany przebywał na zagrożonym wirusem terytorium, zanim zostało ogłoszone tam zagrożenie epidemiologiczne. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia warto dobrze zapoznać się z warunkami, na podstawie których taka umowa będzie zawarta (OWU) i zwrócić w szczególności uwagę na wyłączenia odpowiedzialności, aby mieć pewność co zakresu  do świadczonej ochrony.

Pandemia oraz epidemia to niestety jedne z najczęstszych wyłączeń we wszelkich warunkach ubezpieczeń. Należy liczyć się z tym, że niektóre powstałe szkody związane z koronawirusem mogą pozostać nie objęte zakresem ubezpieczenia. Jest to nowa sytuacja z którą będzie musiał zmierzyć się  w najbliższym czasie cały sektor ubezpieczeniowy.

[1] https://www.infor.pl/prawo/ubezpieczenia/ubezpieczenia-firmowe/3627049,Ubezpieczenie-imprezy-od-koronawirusa-czy-jest-mozliwe.html