202002.24

Ubezpieczenia cybernetyczne

Ubezpieczenia cybernetyczne czyli czego najbardziej boją się przedsiębiorcy?

Jeszcze kilka lat temu pojęcie zagrożenia cybernetycznego nie było w powszechnym użyciu i nie każdy zdawał sobie z niego sprawę. Świat jednak zmienia się bardzo dynamicznie i to właśnie zagrożeń cybernetycznych przedsiębiorcy zaczęli bać się teraz najbardziej (55% spośród wszystkich biorących udział w ankiecie przedsiębiorców). Przez lata ryzyka cybernetyczne nie były postrzegane jako realne zagrożenie ale w 2020 roku po raz pierwszy znalazły się na najwyższym miejscu na liście największych zagrożeń biznesu.

Na drugim miejscu pojawił się ogień a następnie: katastrofy naturalne, zniszczenie maszyn, przerwy w działalności gospodarczej oraz zmiany w przepisach i regulacjach[1].

ryzyka na swiecie

Co ciekawe, według polskich przedsiębiorców największe ryzyko stanowią przerwy w działalności (54%), następnie pożary i eksplozje, a ryzyka cybernetyczne dopiero na trzecim miejscu. Na czwartym ankietowani wskazali zmiany w ustawodawstwie.

10 największych ryzyk w Polsce według polskich przedsiębiorców prezentuje się następująco[2]:

Ryzyka w polsce

Zagrożenia Cybernetyczne – konkretne zdarzenia

Wśród ryzyk cybernetycznych ankietowani wymienili zagrożenia, których najbardziej się obawiają. Są to złamanie zabezpieczeń i wyciek danych (77% ankietowanych osób), atak hakerski, atak obciążający sieć i serwery, tak bardzo, że przestają działać, oprogramowanie szpiegujące  (62%) oraz błędy pracowników (42%).

Z cyberatakami wiążą się przerwy w działalności firmy, straty finansowe (np. związane z okupem w zamian za nie utracenie danych), ataki na płatności online, ryzyko fałszowania danych a także kary pieniężne związane z udziałem w sporach sądowych po wystąpieniu wydarzenia.

Jak zabezpieczyć się przed ryzykiem związanym z zagrożeniem cybernetycznym?

Odpowiedzią na zagrożenie przed atakami hakerskimi jest ubezpieczenie cyberrisk, czyli od ryzyk cybernetycznych. W zakresie tego typu ochrony może się znaleźć: pokrycie kosztów powstałych w wyniku np. utraty danych osobowych, korzystania z usług specjalistów związanych z odzyskaniem danych, naprawy sprzętu czy obrony prawnej.

Warto wiedzieć, że takie ubezpieczenie może dzielić się na kilka części i obejmować ochroną różne aspekty związane z elektronizacją przedsiębiorstwa.

Jedną z części ochrony może być ubezpieczenie danych, czyli podstawowy zakres polisy ubezpieczenia cyberryzka,  który wiąże się z pokryciem kosztów poniesionych na odzyskanie utraconych danych, usunięcie złośliwego oprogramowania lub zakup nowego oprogramowania czy sprzętu, które zostały uszkodzone albo zniszczone w wyniku ataku cybernetycznego.

Dodatkową możliwością jest ubezpieczenie kosztów dodatkowych. Jest to pokrycie kosztów poniesionych w celu zmniejszenia lub uniknięcia skutków ataku hakerskiego. Może to być kampania reklamowa lub inne działania mające na celu zmniejszenie złego wizerunku, koszty porady prawnej, koszty związane z poszukiwaniem sprawcy szkody.

W ramach ubezpieczenia od zagrożeń cybernetycznych przedsiębiorstwo może się również zabezpieczyć odpowiedzialność cywilną. Wtedy ubezpieczyciel pokryje roszczenia wynikające ze szkód, jakie atak komputerowy wyrządził osobom trzecim, związanym z zaatakowaną firmą.

Ataki hakerów mogą powodować przerwy w działalności przedsiębiorstwa, co wiąże się z istotnymi stratami finansowymi, dlatego ubezpieczenie cyberryzka może również obejmować ochronę od utraty zysku.

Przy zawieraniu ubezpieczenia należy też zwrócić uwagę na wyłączenia. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia zakresowi ochrony mogą nie podlegać ataki, do których doszło, ponieważ na przykład: na zaatakowanych komputerach nie było aktualnego oprogramowania zabezpieczającego, utrata danych nastąpiła z powodu fizycznych uszkodzeń sprzętu czy atak był związany z atakami terrorystycznymi.

Ryzyko cybernetyczne to realne zagrożenie, mogące poważnie wpłynąć na działalność firmy, począwszy od strat finansowych i przerw w działalności aż po naruszenie dobrego wizerunku przedsiębiorstwa. Warto więc zadbać o kompleksową ochronę swojej firmy i ubezpieczyć ją również od ataków cybernetycznych, bo wraz z postępem technologicznym wzrasta ryzyko szkód z tym związanych.


[1] Raport Allianz “Barometr Ryzyk 2020

[1] https://www.agcs.allianz.com/content/dam/onemarketing/agcs/agcs/reports/Allianz-Risk-Barometer-2020-Appendix.pdf