201911.27

Co motywuje pracowników do pracy czyli benefity

Wśród świadczeń dodatkowych, które motywują pracowników do pracy, są dla nich najważniejsze i  najatrakcyjniejsze, znajdują się: elastyczny czas pracy, finansowanie szkoleń, samochód służbowy ale przede wszystkim prywatna opieka medyczna.

benefity

Źródło: Raport płacowy Hays Poland 2019

Z opublikowanego w 2018 roku raporcie CBOS „Opinie na temat funkcjonowania opieki zdrowotnej[1] wynika, że tylko 30% pacjentów pozytywnie ocenia służbę zdrowia w Polsce, pozostałe osoby oceniają ją negatywnie (66% – w tym 27% ocenia bardzo źle), jedynie 4% nie ma zdania.

Prywatna opieka medyczna powinna więc rozwiązywać problemy związane ze zbyt długim oczekiwaniem na wizytę u zarówno do lekarza jak i na rehabilitację. Dodatkowo podnosi motywację pracownika oraz buduje korzystny wizerunek firmy.

Grupowe ubezpieczenia zdrowotne oraz medycyna pracy

Jedną z możliwości, jakie ma firma w zakresie prywatnego ubezpieczenia medycznego, jest grupowe ubezpieczenie zdrowotne. Zapewnia ono dostęp do wielu placówek medycznych w całej Polsce, kompleksową opiekę medyczną oraz całodobową pomoc w trudnych sytuacjach (usługi Assistance).

Korzyści wynikające z takiego ubezpieczenia, poza wspomnianym już dobrym wpływem na motywację pracowników i dbaniem o pozytywny wizerunek firmy, to także możliwość ograniczenia ryzyka wystąpienia chorób, również zawodowych – dzięki programom profilaktycznym, a także szybszy powrót do zdrowia chorego pracownika, który może skorzystać m.in. z rehabilitacji. W zakresie prywatnych usług medycyny pracy pracodawca i jego pracownicy zyskują też sprawny proces umawiania się do lekarzy, wydawania orzeczeń lekarskich, zaświadczeń i świadectw wymaganych kodeksem pracy.

Grupowe ubezpieczenie na życie

Kolejnym benefitem, który pracodawca może zaoferować swoim pracownikom i który może stać się atutem firmy, jest grupowe ubezpieczenie na życie.

Tego typu polisa to ochrona i wsparcie zarówno dla pracownika jak i jego rodziny. Wypłata z tytułu ubezpieczenia na życie realizowana jest, gdy wystąpi zdarzenie związane ze śmiercią pracownika lub bliskiej mu osoby, ale także z jego pobytem w szpitalu w wyniku choroby, leczeniem operacyjnym czy urodzeniem dziecka. Dodatkową zaletą ubezpieczenia na życie zawieranego w formie grupowej jest to, że składka jest o wiele niższa niż w przypadku indywidualnych umów.

Co istotne, grupowe ubezpieczenie na życie może być dostępne dla niedużych firm.

Best Doctors

Best Doctors to forma ubezpieczenia od poważnych chorób. W zakresie takiej ochrony znajdują się świadczenia dla osób zamieszkałych na terenie Polski, u których zostanie zdiagnozowana jedna z poważnych chorób (m.in.: nowotwory złośliwe, konieczność przeszczepu szpiku, zabiegi operacyjne serca (np. wszczepienie bypassów), przeszczep od żywego dawcy).

Operator programu Best Doctors, w ramach zakresu ubezpieczenia, organizuje konsultację medyczną oraz rekomenduje placówki medyczne, jedne z najlepszych na całym świecie, gdzie chory może być leczony lub przebyć operację. Dodatkowo w ramach ubezpieczenia znajduje się organizacja i pokrycie kosztów podróży do miejsca leczenia, transportu medycznego oraz zakwaterowania dla ubezpieczonego oraz jego osoby towarzyszącej, a także organizacja i pokrycie kosztów związanych z powrotem. Best Doctors pokrywa koszty aż do 2 milionów euro w trakcie całego życia ubezpieczonego. Jest to z pewnością bardzo atrakcyjne świadczenie, szczególnie dla osób narażonych na zdiagnozowanie poważnych chorób.


Grupowe ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW jest szczególnie atrakcyjne dla firm, w których pracownicy pracują fizycznie. Ochrona w ramach polisy NNW daje wsparcie pracownikowi oraz jego rodzinie w razie nieszczęśliwego wypadku, który zdarzył się w pracy, w drodze do pracy lub z pracy ale także w czasie wolnym. Ubezpieczenie NNW może stanowić dobre uzupełnienie polis zdrowotnych oraz na życie, zwłaszcza jeśli mają wąski zakres ochrony.

Warto zadbać o ubezpieczenie, które wspomoże pracowników w najtrudniejszych dla nich chwilach. To nie tylko pomoc dla nich ale także korzyść dla przedsiębiorstwa, które dzięki temu staje się atrakcyjniejsze dla obecnych oraz potencjalnych pracowników.

Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides zapewnia profesjonalną pomoc w stworzeniu programów ubezpieczeniowych dostosowanych do potrzeb i profilu firmy oraz jej pracowników.


[1] https://cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_089_18.PDF