201912.20

Własna działalność w mieszkaniu a ubezpieczenie

Własna działalność gospodarcza to coraz popularniejszy sposób na biznes.

Pod koniec listopada 2019 roku w Głównym Urzędzie Statystycznym było zarejestrowanych ponad 4,5 miliona przedsiębiorstw w tym ponad 3,2 miliony osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. To o ponad 200 000 firm więcej ogółem i o 100 000 jednoosobowych działalności gospodarczych więcej niż rok temu.

Czasami przedsiębiorcy, zwłaszcza na początku rozwoju swojej działalności, decydują się na prowadzenie działalności we własnym mieszkaniu. W domu można też urządzić punkt odbioru towaru czy magazyn.

Takie rozwiązanie jest nie tylko wygodne, ale oszczędza koszty związane z wynajmem lokalu oraz optymalizuje czas związany z dojazdami do miejsca pracy.

Decyzja, aby mieszkanie zamienić na biuro wiąże się jednak z różnego rodzaju ustaleniami, począwszy od tych związanych z podatkami czy wspólnotą mieszkaniową, aby wyraziła zgodę, aż do rodzaju polisy ubezpieczeniowej.

Jakie ubezpieczenie mieszkania w którym znajduje się firma?

Przede wszystkim należy pamiętać, że standardowe ubezpieczenie mieszkania chroni prywatny majątek oraz obejmuje odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym. Zdarzenia związane z prowadzeniem działalności są przeważnie wyłączone.

W zależności od prowadzonej działalności ryzyko powstania szkody odpowiednio wzrasta a wartość przedmiotów związanych z firmą może być wyższa od przedmiotów osobistych, dlatego tak istotne jest zawarcie polisy z właściwym zakresem ubezpieczenia.

Co ubezpieczyć w ramach polisy dla firmy?

W ramach ubezpieczenia własnej działalności warto zadbać o ochronę przedmiotów używanych do prowadzenia przedsiębiorstwa, przeważnie będą to meble biurowe, sprzęt elektroniczny, maszyny i narzędzia. Zakres ochrony może obejmować ryzyko związane z kradzieżą czy pożarem ale także wszystko to, co znajduje się w polisie ubezpieczenia mieszkania, czyli na przykład zalanie czy pękanie mrozowe.

Na co zwrócić uwagę przy zawarciu polisy na mieszkanie, w której prowadzona jest działalność gospodarcza?

Niektórzy ubezpieczyciele przewidują możliwość, że w ramach polisy mieszkaniowej zostanie objęte ochroną mienie związane z prowadzoną w danym lokalu działalnością gospodarczą, jednak wtedy należy liczyć się z wyłączeniami, których nie ma w ubezpieczeniu dla firmy. Może to być na przykład brak objęcia ochroną mebli biurowych, limit na szkody w mieniu służącym do prowadzenia działalności czy wymóg, aby firma zajmowała maksymalnie 50% powierzchni mieszkania.

O czym jeszcze pamiętać?

Prowadzenie działalności wiąże się także ze zwiększonym ryzykiem wyrządzenia szkody osobie trzeciej. To już nie tylko zdarzenia, do których doszło w życiu prywatnym, jak urwanie lusterka w zaparkowanym samochodzie wyrządzone podczas jazdy rowerem, ale takie, które zostały powstały w związku z działalnością gospodarczą. Produkt nie był odpowiednio zabezpieczony i ktoś zrobił sobie nim krzywdę czy został popełniony błąd, który zaszkodził klientowi (lub pacjentowi). Niestety takich nieszczęśliwych zdarzeń może być wiele, dlatego warto zadbać o polisę OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak wybrać polisę dla firmy?

Temat ubezpieczenia związanego z prowadzeniem przedsiębiorstwa może się okazać skomplikowany a na pewno czasochłonny. Dlaczego więc nie skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy, jakim jest broker ubezpieczeniowy. Rolą brokera jest ocenić ryzyko ubezpieczeniowe związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa oraz zebranie odpowiednich ofert ubezpieczenia, ich szczegółowe porównanie oraz rekomendowanie najkorzystniejszej.

Zaletą współpracy z brokerem jest to, że broker nie jest związany umową z żadnym towarzystwem ubezpieczeniowym, dlatego zebrane przez niego oferty zostaną przedstawione obiektywnie. Drugą, istotną rzeczą jest to, że broker działa na rzecz swoich klientów bezpłatnie a rozlicza się z ubezpieczycielem.

Warto już na początku swojej kariery związanej z prowadzeniem firmy zadbać o właściwą ochronę ubezpieczeniową, aby żadne przeciwności losu nie pokrzyżowały planów jej rozwoju.

Źródło:

  1. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow/miesieczna-informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-listopad-2019,4,29.html
  2. https://mambiznes.pl/poradniki/prowadzenie-wlasnej-dzialalnosci-mieszkaniu-mozliwe-91876