• Identyfikacja potrzeb ubezpieczeniowych
  • Audyt dotychczas funkcjonujących ubezpieczeń
  • Kompleksowy program ubezpieczeniowy
  • Zamówienie publiczne na wybór zakładu ubezpieczeń
  • Bieżący nadzór nad realizacją umowy
  • Wsparcie w procesie likwidacji szkód i obsługi roszczeń

Potrzeby ubezpieczeniowe uczelni wyższych

Obecnie uczelnie wyższe dysponują nie tylko potencjałem intelektualnym kadry naukowej, lecz także bardzo specjalistycznym sprzętem, który służy prowadzeniu badań. Aby uczelnie wyższe mogły poświęcić się wyłącznie swojej statutowej misji, warto zadbać o zawarcie umów ubezpieczenia chroniących budżet uczelni przed niespodziewanymi wydatkami w przypadku powstania szkody.

Mamy doświadczenie w tworzeniu ochrony dla uczelni

Maxima Fides od lat doradza przy konstruowaniu programów ubezpieczeniowych skierowanych do uczelni wyższych. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zarówno posiadane mienie, odpowiedzialność cywilną a także program ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla studentów lub program prywatnej opieki zdrowotnej skierowany do kadry pracowników.

Pracę nad programem ubezpieczeniowym rozpoczynamy od weryfikacji dotychczasowych ubezpieczeń Klienta, oceniamy istniejące i potencjalne ryzyko ubezpieczeniowe a następnie przygotowujemy i negocjujemy najlepszą ofertę z towarzystwami ubezpieczeniowym.

Po zawarciu polisy Klient może liczyć na nasze dalsze wsparcie w zakresie bieżącej obsługi ubezpieczeniowej czy szkoleń z zakresu zawartej ochrony ubezpieczeniowej.