• Audyt ubezpieczeniowy
  • Program kompleksowego ubezpieczenia do specyfiki działalności
  • Doradztwo ubezpieczeniowe
  • Monitorowanie rynku pod kątem nowych produktów ubezpieczeniowych
  • Bieżące administrowanie zawartymi umowami ubezpieczenia i procesem likwidacji szkód
  • Wsparcie przy opracowywaniu procedur zarządzania sytuacją kryzysową, ciągłości działania i wycofania produktu z rynku

Maxima Fides specjalizuje się w tworzeniu programów ubezpieczenia dla organizacji pożytku publicznego i stowarzyszeń

Proponowane przez nas rozwiązania ubezpieczeniowe tworzone są dwupłaszczyznowo. Z jednej strony dbamy o stowarzyszenia jako organizacje, natomiast z drugiej nasze programy dedykowane są indywidualnej ochronie stowarzyszonych członków.

Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa

Program ubezpieczeniowy, tworzony przez Maxima Fides, zakłada przede wszystkim właściwy zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia mienia. Ochrona może zostać rozszerzona o ubezpieczenia innego typu, jak na przykład koszty ochrony prawnej, ubezpieczenie NNW czy indywidualnie stworzony program opieki zdrowotnej dla członków stowarzyszenia.

Doświadczenie i profesjonalizm

Za naszym pośrednictwem ubezpieczeniem objętych jest około 100 000 członków różnych organizacji, a w procesie wdrożenia i obsługi ubezpieczenia wykorzystywane są narzędzia pomocnicze zarówno tradycyjne jak i elektroniczne.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu profesjonalistów pracujących w Maxima Fides każdy nasz Klient otrzymuje kompleksową obsługę i pomoc na wszystkich etapach współpracy. Począwszy od analizy zagrażających ryzyk i zawartych ubezpieczeń, przedstawienia najlepszej oferty ochrony i zawarcia umowy aż do obsługi zgłoszeń szkodowych i pośrednictwie w kontaktach z ubezpieczycielem.