202205.16

Ubezpieczenia karnoskarbowe – idealna usługa na skomplikowane czasy

W czasach nieprzewidywalnych zmian w prawie podatkowym oraz niepewności najbliższych miesięcy znaczny wzrost popularności odnotował sektor ubezpieczeń prawno-podatkowych. Czym jednak jest polisa karnoskarbowa i co może nam ona zaoferować?

Ubezpieczenie karnoskarbowe przede wszystkim chroni ubezpieczającego na wypadek wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnoskarbowego. Z ubezpieczenia można pokryć koszty tego postępowania, np. koszty i opłaty sądowe, wynagrodzenie dla prawnika czy też wynagrodzenie biegłych i świadków.

Tego typu polisa może także pomóc w pokryciu kosztów postępowań prowadzonych przez Urząd Skarbowy, ZUS i PIP i nałożonych przez te organy grzywien, mandatów oraz kar pieniężnych. Może również pokryć koszt najęcia adwokata na czas wyjaśniania sprawy oraz gdyby zaszła konieczność udowodnienia naszych racji na drodze sądowej. Ubezpieczyciel służy także doradztwem w zakresie toczącego się sporu. Istnieje również opcja rozszerzenia ubezpieczenia o doradztwo w zakresie podatkowym (opinie, ekspertyzy, porady prawne) jako pomoc w bieżącym prowadzeniu działalności.

Co więcej, ubezpieczenie karnoskarbowe wydaje się być idealnym produktem dla osób prowadzących biura rachunkowe i ich pracowników. Polisa taka – zależnie od wybranego wariantu – pokryje odszkodowanie należne klientowi od biura lub należności pracodawcy w przypadku popełnienia błędu przez pracownika podczas wykonywania czynności księgowych.

W obecnych czasach mamy do czynienia z dużą zmiennością przepisów podatkowych. Wprowadzane są także kompleksowe i niezwykle zawiłe akty prawne, znacząco wpływające na sytuację prawno-podatkową jednostek (np. Tarcza Antykryzysowa, Nowy Ład). Przy szybkim tempie zmian łatwo jest popełnić błąd. Obserwujemy także wzmożoną aktywność organów kontroli, co przekłada się na większą liczbę wszczynanych postępowań oraz nakładanych kar i mandatów.

Ubezpieczenie karnoskarbowe może zainteresować wszystkich, którzy w swojej pracy zawodowej mają do czynienia z zagadnieniami finansowo-księgowymi – zarówno osoby prowadzące biura rachunkowe, samodzielni księgowi, księgowi pracujący na etacie, a także dyrektorzy czy członkowie zarządu odpowiedzialni za sprawy finansowe w danym przedsiębiorstwie. Ubezpieczenia te są również adresowane dla pracowników sektora publicznego, w tym jednostek samorządu terytorialnego.W odniesieniu do osoby pełniącej rolę nadzorczą, ubezpieczenie karnoskarbowe może być dobrym uzupełnieniem polisy odpowiedzialności cywilnej członków zarządu (D&O).

Ile kosztuje polisa karnoskarbowa? Zważając, że ubezpieczenie nie posiada wielu włączeń często można zmieścić się w rocznej składce na poziomie ok. 1 000 zł. Warto jednak pamiętać, że polisa działa tylko na terenie Polski. Nie chroni przed konsekwencjami działań, za które odpowiedzialny jest np. rząd innego kraju. Naturalnie, wyłączone jest również działanie celowe.

Czy warto? To pytanie można sobie zadać w odniesieniu do wielu ubezpieczeń i sprowadza się ono do przeprowadzenia oceny ryzyka we własnym zakresie. Zważając na  wciąż narastającą zawiłość przepisów, ubezpieczenie karnoskarbowe może okazać się niezwykle pomocne w sytuacji sporu z organami.. Odpowiadając więc na pytanie. Czy warto? Według nas tak, warto.


Źródła:

https://www.allianz.pl/pl_PL/dla-firm/informacje-ekspertyzy-opinie/allianz-podatnik-i-skarbowy-proste-ubezpieczenie.html

– opracowanie własne