202111.29

Wpływ pandemii na polskie przedsiębiorstwa

Okres pandemii w 2020 roku był czasem wielu obaw i niewiadomych dla przedsiębiorców. Jedni bali się o swoją płynność finansową gdy drudzy odnotowali wzrost zysków. Jaki wpływ miała pandemia na firmy w naszym kraju?

Okres pandemii postawił przed wieloma firmami szereg nowych wyzwań. Kroki podjęte by zniwelować skutki panowania COVID-19 obejmowały zarówno decyzje finansowe, w zakresie funkcjonalności firm jak i cyfryzacji wielu ich działań.

Finanse

Z Krajowego Rejestru Długów (KRD) wynika, że w 2020 roku dwie trzecie przedsiębiorstw została zmuszona do ograniczenia lub wstrzymania wydatków oraz inwestycji. Około 27% wstrzymało rekrutację nowych pracowników. Co piąty przedsiębiorca wstrzymał również fundusze przeznaczone na rozwój innowacyjny firmy. Ucierpiały przede wszystkim budżety na szkolenia oraz reklamę i marketing. Co dziesiąta firma całkowicie wstrzymała wewnętrzne wydatki. Zakup towarów dla swojej firmy, sprzętu elektronicznego czy nowego samochodu. Niektórzy też znacznie ograniczyli wydatki na podstawowe zasoby biurowe.

Stopień przystosowania do nowej sytuacji oraz mniej lub bardziej skutecznie przeprowadzony proces cyfryzacji działań firm miał duży wpływ na ich wyniki sprzedażowe. 54% przedsiębiorstw osiągnęło gorsze wyniki. 31% nie odczuło zmian. 15% zaś odnotowało wzrost sprzedaży. Rozmiar oraz branża danego przedsiębiorstwa miała tu duży wpływ. Skutki pandemii najbardziej odczuły małe firmy oraz branże produkcyjna i usługowa. Dużo lepiej poradzili sobie wielcy, którzy mieli zarówno środki jak i know-how do podjęcia niezbędnych kroków by przenieść wiele swoich działań do Sieci. Kwitły również firmy oferujące produkty i usługi cyfrowe.

Home office

Jeśli spróbować streścić sytuację okresu panowania COVID-19 w jednym słowie, byłoby to słowo „zdalnie”. Przed wybuchem pandemii ok. 67% przedsiębiorstwo umożliwiała swoim pracownikom pracę zdalną, niemniej tylko w 22% pozwalano na nią bezwarunkowo, w innych przypadkach musiałby zaistnieć specjalne okoliczności lub pozwolenie na nią dostawały tylko wybrane działy. Firmy zajmujące się handlem i dystrybucją były bardziej skore do zgody na prace zdalną, z kolei przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, mniej. Rozmiar firm miał również duże znaczenie. Im większa firma, tym wyższy współczynnik pozwolenia na pracę zdalną pracowników. Przykładowo 44% firm zatrudniających do 10 pracowników nie godziły się na pracę zdalną w ogóle, gdzie przedsiębiorstwa powyżej 1000 ten współczynnik wynosił tylko 19%.

Po wybuchu pandemii 76% przedsiębiorstw zaoferowała możliwość pracy zdalnej w czym 25% wydelegowała na nią albo wszystkich pracowników albo znaczną ich większość a 51% pozwalało na nią wybranym działom lub przy zaistnieniu szczególnych okoliczności.

Zdania nt. wpływu pracy zdalnej na produktywność pracowników są podzielone. 35% oceniło je pozytywnie, 37% zaś negatywnie. Pozostali uznali, że nic się nie zmieniło.

Pomocna dłoń w dobie pandemii

Specyficzny czas jakim jest globalna pandemia skłonił 38% firm do udzielenie pomocy innym. W największym stopniu (26%) miała ona wymiar wsparcia merytorycznego, doradztwa. Oferowano również przysługi biznesowe (15%) i finansowe (11%). Tylko 4% jednak zaoferowało jakiejś formy wolontariat.

Wnioski

Czas pandemii postawił przed wszystkimi wiele nowych wyzwań. Z jednej strony uderzył w finanse wielu firm ale dał też okazję do modernizacji niejednego aspektu ich działalności. Około 75% pytanych stwierdziło, że ich pogląd na cyfrowe rozwiązania biznesowe po skorzystaniu z nich się poprawił. Zmiany oraz nowo odkryte metody prowadzenia biznesu dokonane przez wiele firm zostaną z nimi już na zawsze. Nadzieją na przyszłość napełnia również to, że niektórzy postanowili w tym trudnym czasie pomóc innym w potrzebie.

 

Źródła:

https://www.sap.com/poland/documents/2021/03/d462f622-d77d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html

https://businessinsider.com.pl/firmy/zarzadzanie/sytuacja-firm-w-czasie-pandemii-koronawirusa-covid-19-a-sytuacja-biznesu/xenqf9h