nowe ISOW roku 2012 nasza spółka uzyskała certyfikat ISO 9001:2009, który potwierdza, że w zakresie działalności brokerskiej wdrożyliśmy procedury zgodne z międzynarodową normą zarządzania jakością.

Tego rodzaju norma ISO jest przeznaczona dla różnego rodzaju przedsiębiorstw. Jej głównym zadaniem jest między innymi zwiększenie wydajności i efektywności procesów biznesowych, wprowadzenie właściwego nadzoru nad systemem zarządzania oraz zwiększenie zaufania, jakim Klient obdarza naszą firmę. Tego rodzaju akredytacja daje nam również możliwość zwiększenia konkurencyjności na rynku krajowym oraz potwierdza zgodność naszych działań z dyrektywami Unii Europejskiej.

Jesteśmy więc niezmiernie zadowoleni, iż nasze długoletnie doświadczenie i najwyższa etyka pracy zostały uhonorowane tym certyfikatem.